---

You are here

Autorizatii speciale de transport la cerere pentru vehiculele care circula cu depasirea limitelor maxime admise

 

Masele si dimensiunile maxime admise ale vehiculelor rutiere aflate in circulatie pe drumurile publice din Romania sunt cele prevazute in anexele nr. 2 si 3 la OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificaruile si completarile ulterioare.

Prin excepţie, circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor rutiere, înmatriculate sau înregistrate în România sau în alte state, cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau a dimensiunilor maxime admise se poate efectua în baza autorizaţiei speciale de transport (denumită în continuare AST), eliberată în prealabil, fără discriminare, în condiţiile stabilite prin Ordinul MT/MAI/MDRAP nr. 1236/6509/126/2018 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi desfăşurarea circulaţiei vehiculelor rutiere cu mase şi/sau dimensiuni ce depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise prevăzute în OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor.

AST este documentul prin care administratorul drumului stabileşte traseul ce urmează a fi parcurs, condiţiile de efectuare a transportului şi tarifele datorate.

AST se eliberează de administratorul drumului pe care se circulă, dupa cum urmeaza:

 1. CNAIR SA si subunitatile sale pentru drumurile nationale si autostrazi;
 2. Consiliile judetene, prin organele de specialitate, pentru drumurile de interes judeţean;
 3. Consiliile municipale, prin organele de specialitate, pentru strazile situate în intravilanul municipiilor. Sectoarele de drumuri naţionale, incluzând şi lucrările de artă, amenajările şi accesoriile aferente, situate în intravilanul municipiilor sunt în administrarea consiliilor municipale respective;
 4. unităţii administrative pe teritoriul căreia se află, in cazul drumurilor de interes local;

 AST se eliberează pentru:

 1. transporturi a căror încărcătură este indivizibilă. Prin încărcătură indivizibilă se înţelege încărcătura care, în scopul transportului rutier, nu poate fi divizată în două sau mai multe încărcături fără cheltuieli nejustificate sau fără riscul deteriorării şi care, din cauza dimensiunilor şi masei sale, nu poate fi transportată de un autovehicul, o remorcă, un tren rutier sau un vehicul articulat astfel încât acesta să respecte masele şi/sau dimensiunile maxime admise;
 2. vehicule care depăşesc constructiv masele şi/sau dimensiunile maxime admise;
 3. vehicule care transporta mărfuri care nu sunt indivizibile, dacă este depăşită cel puţin una dintre masele sau dimensiunile maxime admise şi sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

(i) masa totală a vehiculului impreuna cu incarcatura să fie de cel mult 50,0 tone;

(ii) masa pe axe să nu depăşească masa maximă ce poate fi autorizată;

(iii) lungimea să nu depăşească cu mai mult de 3,0 metri lungimea maximă admisă;

(iv) lăţimea să nu depăşească 3,0 metri;

(v) să nu fie depăşită înălţimea maximă admisă;

In toate cazurile, vehiculul impreuna cu incarcatura nu poate depasi masa maxima tehnic admisibila si masele maxime tehnic admise pe axe, asa cum sunt ele inscrise in certificatul/certificatele de inmatriculare sau in cartea de identitate a vehiculului.

In cazul in care există restricţii de circulaţie ale căror valori sunt mai mici decât masa totală si/sau dimensiunile vehiculului, AST se poate elibera doar in baza unui proiect de transport sau studiu de traseu, dupa caz. Proiectul de transport si studiul de traseu se intocmesc de persoane fizice autorizate sau de către persoane juridice care au ca obiect de activitate proiectare şi consultanţă lucrări de drumuri, poduri şi construcţii aferente.

AST se pot elibera pentru un traseu simplu (vehiculul, cu sau fără încărcătură, depăşeşte masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe un singur traseu origine-destinaţie) sau pentru un traseu multiplu (vehiculul, cu sau fără încărcătură, depăşeşte masele şi/sau dimensiunile maxime admise pe mai mult de un traseu, dar nu mai mult de 4 trasee, având aceleaşi caracteristici sau caracteristici diferite pentru fiecare traseu).

AST pentru un traseu simplu sau un traseu multiplu se poate elibera pentru o perioadă limitată de timp, dar nu mai mult de 10 zile calendaristice.

AST se poate elibera si pentru perioade de 30 de zile calendaristice, 90 de zile calendaristice sau 12 luni consecutive, cu valabilitate pe întreaga reţea de drumuri naţionale şi autostrăzi, sau cu valabilitate pe un traseu determinat, pentru aceleasi perioade de timp.

AST se eliberează la cererea solicitantului, care poate fi operatorul de transport sau o terţă persoană, în numele operatorului de transport.

Cererea pentru eliberarea AST se completează integral de către solicitant, acesta purtând întreaga responsabilitate cu privire la corectitudinea informaţiilor furnizate.

Titularul AST este operatorul de transport care poarta întreaga responsabilitate a circulatiei vehiculului cu depasiri, în conformitate cu conditiile prevazute în AST.

Cererea se depune la unitatea/subunitatea CNAIR SA care va emite AST. Cererea se poate transmite si prin fax sau prin e-mail (in format scanat).

In functie de depasirile inregistrate de vehiculul in cauza, cererile pot fi transmise la Directiile Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP), la Sectiile de Drumuri Nationale (SDN) sau la CNAIR SA, conform limitelor de competenta, dupa cum urmeaza: 

 Caracteristicile vehiculelor

Masele și dimensiunile maxime ale vehiculelor ce pot fi autorizate de către subunitățile CNAIR SA

SDN

DRDP

CNAIR SA

Înăltime de pana la:

4,2 (metri)

5,0 (metri)

orice valori ale maselor si dimensiunilor vehiculului cu depășiri, inclusiv pentru valorile care intră în competenta subunităților din subordine

Lătime de pana la:

3,2 (metri)

5,0 (metri)

Lungime de pana la:

25,0 (metri)

40,0 (metri)

Masa totală mai mica sau egala cu:

60,0(tone)

100,0(tone)

 

Tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor de interes national, in cazul transporturilor cu depasiri, sunt cele prevazute in anexa nr. 1 la Ordinul MT nr. 1836/2018 pentru aprobarea unor tarife aplicate de CNAIR SA.

Instructiuni privind completarea cererii pentru eliberarea AST

(1) Solicitantul si operatorul de transport:

 1. solicitantul poate fi operatorul de transport sau o terţă persoană, în numele operatorului de transport;
 2. operatorul de transport este operatorul economic/întreprinderea care desfăşoară activitatea de transport rutier si care detine sau utilizeaza vehiculul cu depasiri;
 3. deţinătorul sau utilizatorul vehiculului este persoana juridică menţionată în certificatul de înmatriculare al autovehiculului, în copia conformă a licenţei comunitare pentru transportul rutier contra cost de mărfuri sau în copia conformă a certificatului de transport în cont propriu pentru transportul rutier de mărfuri.

 (2) Caracteristicile vehiculului:

 1. axele vehiculului se numeroteaza individual, pornind de la partea din fata a autovehiculului;
 2. caracteristicile axelor (M-motoare, P-cu suspensie pneumatica sau echivalenta, A-suspensie pe arcuri sau echivalenta, J-axa cu roti jumelate) se declara prin incercuirea literei corespunzatoare din dreptul axei respective;
 3. distanta intre axe reprezinta distanta dintre axele geometrice ale axelor vehiculului si se inscrie in metri, cu doua zecimale (exemplu: 3,55 m)
 4. raza interioara si raza exterioara a coroanei de virare se vor inscrie in metri, cu doua zecimale, conform carateristicilor tehnice ale vehiculului.

(3) Masele si dimensiunile vehiculului:

 1. masa pe fiecare axa se inscrie in tone, cu doua zecimale (exemplu 11,50 t);
 2. masa totala a vehiculului trebuie sa fie egala cu suma maselor pe axe.
 3. dimensiunile (lungime, latime, inaltime) se masoara cu vehiculul impreuna cu incarcatura, in pozitie de drum, masurandu-se distanta intre punctele extreme, determinate de vehicul sau de incarcatura, dupa caz;
 4. dimensiunile se inscriu in metri, cu doua zecimale (exemplu: lungime: 27,45 m);
 5. masa totala a vehiculului este indivizibila cand este determinata de masa cumulată a vehiculului tractor, a remorcilor/semiremorcilor tractate de acesta, a dispozitivelor de fixare şi a repartitorului de sarcină precum si de masa unei încărcături indivizibile. In cazul in care masa totala rezulta prin insumarea maselor a 2 (doua) sau mai multe incarcaturi (chiar daca fiecare din aceste incarcaturi este indivizibila) ea este divizibila;
 6. dimensiunile indivizibile sunt determinate de punctele extreme ale vehiculului si cele ale incarcaturii indivizibile. In cazul in care o dimensiune maxima este determinata prin insumarea dimensiunilor a 2 (doua) sau mai multe incarcaturi (chiar daca fiecare din aceste incarcaturi este indivizibila) ea este divizibila;
 7. caracteristica divizibila sau indivizibila a masei totale si a dimensiunilor se declara prin incercuirea textului corespunzator;
 8. in cazul in care se solicita AST pentru mai multe trasee, valorile maselor si dimensiunilor se vor inscrie pentru fiecare traseu;

(4) Alte caracteristici:

 1. detaliile privind marfa transportata: se va inscrie denumirea generica (de exemplu: confectie metalica, rezervor, utilaj petrolier, combina agricola, etc.);
 2. in cazul vehiculelor specializate sau destinate prin constructie unor lucrari sau in cazul utilajelor autopropulsate (platforme destinate transportului de vehicule, automacarale, pompe de beton, etc), care prin constructie depasesc masele si/sau dimensiunile maxime admise, se va bifa casuta corespunzatoare din cerere;

(5) Perioada solicitata:

 1. se va inscrie data de inceput (ziua - luna - anul) si data de sfarsit (ziua - luna - anul) a perioadei solicitate;
 2. in cazul unui traseu simplu, perioada solicitata nu poate depasi 10 zile calendaristice;
 3. in cazul unor trasee multiple, perioada solicitata poate fi fractionata, de exemplu:
 1. Traseu 1 - perioada solicitata 04.03.2019 - 06.03.2019
 2. Traseu 2 - perioada solicitata 12.03.2019 - 14.03.2019
 1. in cazul unor trasee multiple, perioada însumată de valabilitate nu trebuie să depăşească 10 zile, iar perioada cuprinsă între prima zi calendaristică de valabilitate şi ultima zi calendaristică de valabilitate să nu fie mai mare de 30 de zile.

(6) Traseul solicitat:

 1. se va inscrie punctul de origine al transportului (localitate, judet) si punctul de destinatie (localitate, judet), pentru fiecare traseu in parte; punctul de origine si cel de destinatie trebuie sa se afle pe teritoriul Romaniei;
 2. in cazul in care solicitantul doreste un anumit traseu intre cele doua puncte, poate specifica un punct de via; in functie de caracteristicile transportului, este posibil ca traseul autorizat sa nu poata include punctul de via solicitat;
 3. in cazul in care originea sau destinatia transportului se afla in localitati ce nu au acces direct la un drum de interes national, sau se afla in zonele limitrofe ale unor orase/orase resedinta de judet, este recomandabil sa se specifice intersectia drumului national cu drumul local la care are acces punctul de origine/destinatie; exemplu: punct origine: int(DJ401 cu DN CB)

(7) Operatorul economic specializat care realizeaza insotirea: insoţirea vehiculelor cu depăşiri se realizează numai de operatori economici specializaţi, autovehicule de însoţire şi personal specializat, autorizati si atestati de CNAIR SA si Autoritatea Rutiera Romana - ARR.

(8) Insotirea vehiculelor cu depasiri este necesara in urmatoarele cazuri: 

Dimensiunile vehiculului cu depasiri

INSOTIRE

UN

VEHICUL DE INSOTIRE

DOUA

VEHICULE DE INSOTIRE

SUPLIMENTAR POLITIA RUTIERA

LATIME (l)

3,2 m < l ≤ 4,5 m

pe autostrada circula in spate

4,5 m < l

5,0 m < l

LUNGIME (L)

25,0 m < L ≤ 30,0 m

pe autostrada circula in spate

30,0 < L

40,0 m < L

INALTIME (H)

4,5 m < H

4,5 m < H

pe autostrada

5,0 < H

MASA TOTALA (M)

80,0 tone < M

80,0 tone < M

pe autostrada

80,0 tone < M

Vehicule care circula in convoi

-

DA

DA

 

 

(9) Două sau mai multe vehicule cu depăşiri  pot circula in convoi daca lungimea acestuia nu depăşeste 75,0 metri. Lungimea convoiului se calculează prin însumarea lungimilor vehiculelor componente şi a unei distanţe de câte 10,0 metri între ele. Convoiul trebuie să fie însoţit de două autovehicule de însoţire autorizate care să circule unul în faţa şi celălalt în spatele acestuia, precum şi de un echipaj al poliţiei rutiere. În cazul circulatiei in convoi, AST se elibereaza pentru fiecare vehicul în parte, cu nominalizarea tuturor vehiculelor care compun convoiul. In acest caz, operatorul de transport va depune cate o cerere pentru fiecare vehicul in parte.

Alte conditii privind circulatia vehiculelor cu depasiri

(1) Circulaţia vehiculelor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise pentru care s-au eliberat AST-uri este interzisă în zilele de sâmbătă, duminică, în zilele premergătoare zilelor de sărbătoare legală şi în zilele de sărbătoare legală, între orele 6,00 şi 22,00.

(2) Vehiculele care circulă cu depăşirea maselor şi/sau a dimensiunilor maxime admise trebuie să fie echipate cu lămpile de semnalizare stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispozitivele suplimentare reflectorizant - fluorescente stabilite prin normele prevăzute prin Ordinul MT/MAI/MDRAP nr. 1236/6509/126/2018.

(3) Lucrările de amenajare sau de consolidare a infrastructurii rutiere, de modificare a instalaţiilor aeriene sau subterane, precum şi orice alte lucrări necesare efectuării transporturilor cu depăşiri ale maselor şi/sau dimensiunilor maxime admise, cuprinse în proiectul de transport sau în studiul de traseu, revin persoanelor fizice sau persoanelor juridice înscrise în AST.