---

You are here

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

Proiectul „Hărți topografice și bază de date tip GIS aferentă gestionării prin software-ul SoundPLAN V6.5 a zgomotului

generat de traficul rutier pe drumurile naționale”

finantat prin FEDR a fost finalizat

 

          CNADNR SA a finalizat implementarea contractului de finanţare nr. 117/ 23.07.2012 „Hărți topografice și bază de date tip GIS aferentă gestionării prin software-ul SoundPLAN V6.5 a zgomotului generat de traficul rutier pe drumurile naționale”.

          Valoarea totală a Proiectului este de 6.427.819,03 lei din care valoarea totală eligibilă este de 2.224.675,8 lei, iar 85% din valoarea eligibilă, respectiv 1.890.974,43 lei, constituie finanțare nerambursabilă acordată de către Comisia Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, diferența până la valoarea totală, fiind asigurată de la Bugetul de Stat.

          Prin implementarea proiectului „Hărți topografice și bază de date tip GIS aferentă gestionării prin software-ul SoundPLAN v6.5 a zgomotului generat de traficul rutier pe drumurile naționale” s-a urmărit identificarea elementelor necesare întocmirii hărților strategice de zgomot pentru sectoarele de drum administrate de CNADNR și a planurilor strategice de acțiune aferente sectoarelor în cauză, inclusiv realizarea consultărilor publice, a hărților de conflict, a hărților de diferență și a hărților de zgomot viitoare ale localităților analizate.

          Proiectul a fost finantat prin Axa Prioritară 3 „Modernizarea sectorului de transport în scopul îmbunătățirii protecției mediului, a sănătății umane și a siguranței pasagerilor”, Domeniu Major de Intervenţie 3.3: „Minimizarea efectelor adverse ale transporturilor asupra mediului”.  

          Perioada de implementare a proiectului a fost 23 iulie 2012 – 31 decembrie 2015.

 

Persoana de contact:

CATALIN HOMOR, Director General CNADNR SA., fax: (+4 021) 312.09.84

Direcţia Relaţii Publice - CNADNR SA., fax: (+4 021) 318.66.36, e-mail: presa@andnet.ro           

 

 

Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

www.ampost.ro

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.