---

You are here

 

 

Address

B-dul Dinicu Golescu, 38
010873 Bucuresti, Sector 1

Phone

Helpline: 021 9360

 

 

CONTACT


For notifications or other information please contact us using the online form

Informaţii privind situaţia drumurilor naţionale;

Informaţii privind restricţiile de circulaţie şi variante de ocolire.

021.9360
021.264.33.33
021.264.33.34

TELVERDE
0800.809.360

Secretariat Director General

Tel: 021.2643.202, 021.2643.380
Fax: 021.312.09.84
Email: registratura.cnair@andnet.ro, office@andnet.ro

Serviciul Date Publice/Direcția Juridică

Telefon:  021/264.32.47

E-mail: registratura.cnair@andnet.ro

Serviciul Presă și Comunicare On-line

Telefon:  021/264.33.78

E-mail: presa@andnet.ro

registratura.cnair@andnet.ro

Eliberarea Autorizatiilor Speciale de Transport (AST) pentru transporturi rutiere desfasurate cu vehicule ale caror mase si/sau dimensiuni depasesc masele si/sau dimensiunile maxime admise prevazute in anexele nr. 2 si 3 la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Eliberarea autorizatiilor nominale de circulatie pe DN1, conform prevederilor Ordinului nr. 485/2013 privind introducerea restrictiei de circulatie pentru vehiculele rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare sau egala cu 7,5 tone, altele decat cele destinate exclusiv transportului de persoane, pe drumul national DN1 (E60), sectorul Bucuresti-Ploiesti-Brasov.

Autorizarea operatorilor economici in vederea insotirii transporturilor rutiere desfasurate cu vehicule ale caror mase si/sau dimensiuni depasesc masele si/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice din Romania.

Autorizarea autovehiculelor de insotire a transporturilor rutiere desfasurate cu vehicule ale caror mase si/sau dimensiuni depasesc masele si/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice din Romania.

Autorizarea si eliberarea atestatelor nominale pentru personalul specializat in vederea insotirii transporturilor rutiere desfasurate cu vehicule ale caror mase si/sau dimensiuni depasesc masele si/sau dimensiunile maxime admise pe drumurile publice din Romania.

Avize pentru amplasarea unor obiective şi instalaţii în zona drumului.

Aprobări privind închiderea şi/sau instituirea restricţiilor de circulaţie în vederea execuţiei unor lucrări în zona drumului.

Informaţii şi precizări referitoare la:

  • îmbunătăţirea la nivel european a standardelor, normelor privind siguranţa circulaţiei;
  • identificarea punctelor periculoase pe drumurile naţionale;
  • derularea programelor anuale de siguranţa circulaţiei.

DEPARTAMENT EXPROPRIERI

Telefon: 021.264.33.41, 021.264.33.86, 021.264.32.23
Email: registratura.cnair@andnet.ro

RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Telefon: 021.264.34.62
Email: dpo@andnet.ro