---

You are here

Luni, 27 iunie 2022, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul major de investiții: Autostrada Lugoj –Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220, Secțiunea E și finalizare Secțiunea D.

Până la termenul limită de depunere au depus oferte următorii agenți economici:

Nr. Crt.

Ofertant

1.

 

Asocierea S.C. SPEDITION UMB S.R.L. – S.C. TEHNOSTRADE S.R.L. – S.C. SA & PE CONSTRUCT S.R.L. - EURO-ASFALT d.o.o.

2.

AKTOR SOCIETATE TEHNICA ANONIMA (AKTOR S.A.)

3.

Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.S.

4.

 

Asocierea MAKYOL Insaat Sanayi Turizm ve Ticaret A.S - Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.

5.

MAPA INSAAT VE TICARET ANONIM SIRKETI

6.

Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S.

 

Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile Documentației de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

Valoarea estimată a contractului este între 2.283.776.512,23 și 2.593.236.211,75 Lei fără TVA.

Sursa de finanțare: PNRR Sursa 12.

Termenul de finalizare prevăzut este 11 luni proiectare și 34 de luni execuție conform factorilor de evaluare din Documentația de Atribuire.

Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea, execuția și finalizarea lucrărilor pentru obiectivul major de investiții Autostrada Lugoj –Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220, Secțiunea E și finalizare Secțiunea D în lungime de aproximativ 9,13 km, din care 2,13 km de tunel forat.

Conform condițiilor din Acordului de mediu a fost prevăzută realizarea a două tuneluri în cadrul Secțiunii E2 în contexul evitării problemelor de stabilitate și a impactului negativ cu implicații majore asupra mediului.

Lungimea celor două tuneluri va fi de aproximativ 2,13 km. Tunelurile vor fi formate din două galerii unidirecționale prevăzute pe fiecare cale de circulație cu platforma de 11,25 m.