---

You are here

Astăzi, 25.05.2023, a avut loc depunerea ofertelor pentru atribuirea celor 4 contracte de servicii ,,Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect pentru Autorizarea Lucrărilor de Construire pentru realizarea obiectivelor de investiții”:

Lot 1: Intersecție denivelată Centura București cu localitățile Dragomirești și Chiajna;

Lot 2: Pasaj rutier denivelat la intersecția DN1, km. 61+900 cu DJ129;

Lot 3: Pasaj rutier denivelat la intersecția DN2A, km. 62+700 cu DN2C, km. 81+150 (Slobozia);

Lot 4: Pasaj rutier denivelat la intersecția DN12, km. 26+650 cu trecere la nivel cu calea ferată M400 - Malnaș.

Până la termenul limită de depunere au depus oferte pentru fiecare dintre cele 4 loturi următorii ofertanți:

1. Asocierea Infranova Soluții Tehnice În Construcții SRL – Irimat Cons SRL (România);

2. TQM Management SRL (România)

Durata fiecărui contract de proiectare este de 180 de zile, din care 120 de zile pentru realizarea Studiilor de Fezabilitate și 60 de zile pentru Proiectele pentru Autorizarea Lucrărilor de Construire.

Proiectele au ca scop creșterea capacității de transport și eliminarea blocajelor de trafic, asigurând un grad ridicat de siguranță a traficului rutier pe respectivele sectoare de drum.

Sursa de finanțare pentru Contractele de prestări servicii de proiectare va fi asigurată din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile documentațiilor de atribuire și cu legislația în vigoare în domeniul achizițiilor publice.

 

CNAIR