---

You are here

Scrisoare deschisa CNADNR 16.08.2016

Scrisoare deschisă către mass-media şi opinia publică

16.08.2016

În ultima perioadă de timp, mass-media a prezentat şi acordat o atenţie deosebită informaţiilor şi, mai ales, comentariilor făcute de către patru salariaţi, din totalul de peste 6000, ai Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România (CNADNR), privind activitatea companiei.

CNADNR se află într-un proces continuu şi accentuat de transparentizare evidenţiat atât prin transmiterea informaţiilor publice, cât şi prin răspunsurile prompte la solicitările presei şi ale societăţii civile.

Dorim să vă informăm că pregatirea profesională, atribuţiile de serviciu şi studiile de specialitate ale acestora nu le acordă expertiza necesară de a se pronunţa asupra tuturor domeniilor de activitate ale companiei. Comentariile salariaţilor respectivi sunt efectuate în necunoştinţă de cauză, întrucât potrivit procedurilor interne şi fişelor de post, aceştia nu au viziunea de ansamblu, fapt ce le limitează competenţa asupra informaţiilor prezentate.

Având în vedere că cei patru salariaţi au vehiculat atât informaţii, cât şi comentarii care nu corespund adevarului, deseori fiind denigratoare şi calomnioase, CNADNR doreşte să informeze pe această cale că la toate sesizările şi acţiunile formulate de către aceştia, instituţiile publice competente au dat câştig de cauză companiei.

Reamintim faptul că, potrivit Contractului Colectiv de Muncă şi procedurilor interne aprobate în temeiul legislaţiei în materie, în statul de funcţii nu exista functia de "consilier juridic", "asistent manager", sau "inginer" al întregii companii, ci doar în cadrul unui compartiment specializat al acesteia, cu un nivel de competenţă limitat, informaţii şi atribuţii restrânse, exclusiv la obiectul de activitate al compartimentului respectiv.

În aceste condiţii, în spiritul transparenţei şi pentru o informare corectă a opiniei publice, CNADNR insistă să îi fie solicitate puncte de vedere oficiale, autorizate, pentru acordarea informaţiei de către salariaţi pregătiţi şi responsabili pentru temele solicitate.

În concluzie, informaţia prezentată de cei patru salariaţi, în lipsa expertizei necesare nu reprezintă poziţia oficială a companiei. Acestea sunt declaraţii făcute în nume propriu, un mod privat de colaborare cu mass-media care excede competenţei noastre.

În acest sens, rugăm în mod respectuos reprezentanţii mass-media să nu mai considere aceste declaraţii izolate drept fapte certe şi poziţii oficiale ale Companiei. Având în vedere aceste premise care au determinat apariţia unor confuzii şi a unor dezinformări şi denigrări, ne cerem scuze atât mass-mediei, cât şi opiniei publice şi, în virtutea transparenţei decizionale, vă asigurăm de toată disponibilitatea noastră de a avea o bună colaborare şi în continuare.

Cu stimă,

 

DIRECTOR GENERAL

Cătălin HOMOR