---

You are here

Comunicat de presa 10.10.2016

A fost aprobată finanțarea pentru proiectul "Reabilitare DN1C/DN19, DN1C Baia Mare - Livada, km 155+125 - km 200+170; DN1C, Livada - Halmeu, km 200+170 - km 216+630; DN19, Satu Mare - Livada, km 135+000 - km 150+000"

 

Ministerul Fondurilor Euroepe, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial ”Transport” și Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. au semnat în data de 28.09.2016 contractul de finanțare nr.518, aferent proiectului "Reabilitare DN1C/DN19, DN1C Baia Mare - Livada, km 155+125 - km 200+170; DN1C, Livada - Halmeu, km 200+170 - km 216+630; DN19, Satu Mare - Livada, km 135+000 - km 150+000".

Contractul este finanţat în cadrul Axei Prioritare 2 - "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în scopul dezvoltării unui sistem naţional durabil de transport", Domeniul Major de Interventie 2.1 - "Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii rutiere naţionale".

Proiectul are drept obiectiv reabilitarea Drumului National 1C şi a Drumului National 19 pe o lungime de 76,505 km precum şi reabilitarea a 14 poduri și a 37 de intersecții prin extinderea părții carosabile la o lățime de 7,00m și o platformă de 8,00-9,00m, refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor pluviale şi asigurarea elementelor de siguranţa circulaţiei în conformitate cu legislaţia actualã.

Valoarea totală a Proiectului este de 246.879.279,57 lei, din care valoarea totală eligibilă este de 156.773.980,18 lei. Contribuția Comisiei Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională este de 85% din valoarea totală eligibilă a Proiectului, respectiv 133.257.883,15 lei, restul sumei fiind asigurată de la Bugetul de Stat .

Prin realizarea proiectului se urmăreşte asigurarea unui acces rutier facil şi rapid pentru toţi participanţii la traficul din zona de implementare a proiectului, sporirea capacităţii de circulaţie prin mărirea fluenţei traficului, decongestionarea traficului din zonă, mărirea siguranţei circulaţiei, reducerea numărului de accidente, îmbunătăţirea mediului din zonă prin reducerea noxelor şi a poluării sonore, precum şi reducerea costurilor de operare a vehiculelor cu aproximativ 5%.

Data finalizării perioadei de implementare a proiectului este 31.05.2017.

 

Persoană de contact:

CĂTĂLIN HOMOR, Director General CNADNR SA., fax: (+4 021) 312.09.84

 

Mobilitate în România. Conexiuni cu Europa.

www.ampost.ro

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională.