---

You are here

 

Comunicat de presa

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare, MINISTERUL TRANSPORTURILOR,în calitate de Organism Interimar pentru Transport și COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării nerambursabile alocate in cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, au încheiat în data de 21 iulie 2017 Contractul de Finanțare nr.89 pentru proiectul "Construcția Autostrăzii Lugoj-Deva Lot 2, Lot 3, Lot 4 (Sectorul Dumbravă-Deva) Faza II”.

Obiectivul contractului pentru "Construcția Autostrăzii Lugoj-Deva Lot 2, Lot 3, Lot 4 (Sectorul Dumbravă-Deva) Faza II” îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate prin prezentul Contract de Finanțare, inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta.

Valoarea totală a acestui contract este de 2.489.115.781,48 lei (fără TVA) si va fi finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% Fondul de Coeziune din valoarea totală eligibilă aprobată-1.491.619.008,58 lei, restul de 25% Guvernul Romaniei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 86 luni, respectiv între 01.01.2014 și 01.03.2021 la care se adaugă, după este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Prin finalizarea Fazei 2 a proiectului "Construcția Autostrăzii Lugoj-Deva Lot 2, Lot 3, Lot 4 (Sectorul Dumbravă-Deva) Faza II” se vor indeplini toți indicatorii asumați, atât prin Programul Operațional Sectorial Transport 2007-2013, cât și prin programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

 

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare2014-2020.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.