---

You are here

Directorul General  al CNAIR S.A., Ştefan Ioniţă, a participat astăzi la dezbaterea pe tema  infrastructurii rutiere din România, organizată la sediul Asociaţiei Generale a Inginerilor din România.

La dezbatere au mai  participat Lucian Georgescu, Ministrul Cercetării şi Inovării,  Dragoş Pelmuş, Secretar General Adjunct în Ministerul Transporturilor, Nicolae Noica, fost Ministru al Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Mihai Mihăiţa, preşedintele AGIR şi membri ai altor  asociaţii de profil.

Discuţiile au vizat problemele cu care se confruntă infrastructura rutieră în acest moment şi s-au axat cu precădere pe subiectul autostrăzii Sibiu-Piteşti. Cu această ocazie au fost aduse în discuţie inclusiv motivele care au provocat întârzierea proiectului.

Directorul General al CNAIR SA, Ştefan Ioniţă, a afirmat din nou că autostrada Sibiu-Piteşti poate fi construită fără nicio problemă, în baza documentaţiei deja existente:

Sibiu–Piteşti este una dintre priorităţile noastre şi este un proiect ce poate fi promovat pe documentaţia din 2008. Am fost pe teren, am beneficiat de sprijinul Institutului Geologic Român, care a furnizat deja un document. Toate acestea vin să demonstreze valabilitatea studiului din 2008, şi nicidecum că soluţiile de atunci nu au fost cele optime. În definitiv relieful este acelaşi, nu s-au schimbat lucruri semnificative.

Avem în cadrul Companiei toate pârghiile şi toate mecanismele să facem lucrurile bine. Vom lucra cu experţii noștri, ingineri de drumuri, cu instituţii de prestigiu din România, cu asociaţii precum AGIR, Asociaţia profesională de drumuri şi poduri, proiectantul IPTANA. Nimic nu ne reţine să continuăm”, a precizat Directorul General al CNAIR SA, Ştefan Ioniţă.

În ceea ce priveşte problemele infrastructurii rutiere, Nicolae Noica, fost ministru al Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, vorbit despre lipsa de stabilitate a strategiilor de dezvoltare a infrastructurii rutiere si despre revizuirea frecventă a studiilor de fezabilitate, in ultimii ani. Problemele apar inclusiv din cauză că nu exista o situație clară a documentațiilor deținute de statul român, a atras atenția fostul ministru al Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului: 

E nevoie de un act guvernamental prin care să stabilim reguli de păstrare, inventariere, cercetare a arhivelor, întocmite cu prilejul realizării studiilor proiectelor obiectivelor strategice, cu precădere ale studiilor geotehnice”, a subliniat Nicolae Noica

În opinia fostului ministru al Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Nicolae Noica, doar astfel poate exista continuitate şi eficienţă în abordarea proiectelor de infrastructură importante.