---

You are here

 

Comunicat de presa

 

București, 18.01.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 17 ianuarie 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Autostrada Timișoara-Moravița"  în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1, Obiectiv Specific 1.1 -Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globală, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în Uniunea Europeană, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condiții pentru creșterea volumului investitorilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate, ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative, standarde, legi, etc.);

2. Intocmirea documentației suport și asistență acordată Beneficiarului pentru susținerea aplicației de finanțare;

3. Pregătirea  documentația suport de atribuire a Contractului de proiectare și execuție lucrări și asigurarea asistenței tehnice necesară Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de achiziție publică pentru proiectare și execuție;

Valoarea totală a  proiectului este de 14.693.042,97 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-9.303.768,38 lei, 25% contribuția proprie- 3.101.256,12 lei, restul de 2.288.018,47 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 32 luni

Cod proiect 126414

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.