---

You are here

București 02.11.2020

                                                                                                                                                        „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru realizarea a 9 noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3”

 

                     COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 02.11.2020 Cererea de Finanțare pentru proiectul„Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru realizarea a 9 noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3” in vederea obtinerii de finantare nerambursabila alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Imbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, Obiectiv Specific 1.1. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII  RUTIERE – sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TEN-T centrala.

 

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a creea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:elaborarea Studiului de Fezabilitate si a Proiectului Tehnic de Executie pentru 2 pachete de cate 6,respectiv 3 noduri rutiere pe Autostrazile A1, A2, A3, dupa cum urmeaza:

Pachet nr. 1 - Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie privind realizarea a 6 noduri rutiere pe

Autostrazile A1 si A3, in zona de Vest a Romaniei:

• Nod rutier: A1 (km 326+155)-DJ704 (Cugir)

• Nod rutier: A1 (km 362+813) - DC129 (Santuhalm)

• Nod rutier: A1 (km 485+030_ - DJ609 E (Recas)

• Nod rutier: A1 (km km 450+210) - DJ 609 (Bethausen)

• Nod rutier: A1 (km 528+509) - DJ 682G (Cruceni)

• Nod rutier: A3 (km 39+940) - DN 1P (Spinus).

Pachet nr. 2 - Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie privind realizarea a 3 noduri rutiere pe

Autostrazile A1, A2, A3, in zona de Sud–Est a Romaniei:

• Nod rutier Autostrada A1 km 73+100 cu DJ 702F la Ionesti

• Nod rutier Autostrada A2 km 90+100 cu DJ 306 si DN3A la Dragos Voda

• Nod rutier Autostrrada A3 km 36+700 cu DJ 101C la Gruiu (Sector Bucuresti - Ploiesti).

Valoarea totală a  proiectului este de 4.430.586,56 lei și va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contributia Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-3.194.819,44lei,15% contributia proprie-563.791,66 lei.

Durata proiectului: 25 luni

Cod proiect 143412.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeana din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.