---

You are here

 

 

București,15.06.2021

„Constructia variantei de ocolire Targu- Jiu, Faza II”

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 15.062021, Actul Adițional nr.2, la Contractul de Finanțare nr. 114/23.08.2017, pentru proiectul: „Constructia variantei de ocolire Targu- Jiu- Faza II”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.2 se modifica:

Conditii Generale:

Art.2 – Durata contractului si perioada de implementarea proiectului,  alin (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 120 de luni, respectiv intre data de 01.01.2014 si 31.12.2023, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 313.013.430,18 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă de 263.204.608,74 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 39.480.691,31 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila.

Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

Cod proiect:111429.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.