---

You are here

Alte Informatii

Detalierea situațiilor de risc/analiză de risc din domeniul de activitate al C.N.A.I.R. S.A.

Societatea contemporană  este confruntată permanent cu o extraordinară diversitate de riscuri: riscuri naturale, riscuri profesionale, riscuri ce afectează sănătatea, riscuri care deteriorează mediul înconjurător și care au efecte negative permanente asupra generațiilor viitoare.

Astfel managementul organizației nu se poate limita doar la a trata consecințele unor evenimente care s-au produs, pentru că acest lucru nu va conduce la eliminarea cauzelor.

 Riscurile materializate deja își vor produce efecte în viitor, existând chiar probabilitatea escaladării consecințelor ceea ce va duce la creșterea exponențială a impactului asupra Companiei.

La adresa CNAIR SA au fost identificate următoarele riscuri:

  • Riscul contractual, legat de aspectele juridice care stau la baza încheierii și derulării contractelor economice încheiate, având la bază teoria impreviziunii. Aceasta intervine în măsura în care obligația contractuală nu mai este susceptibilă de executare întrucât împrejurările în care trebuia executată o fac radical diferită de cea asumată în contract;
  • Riscul natural, reprezintă pierderi cauzate Companiei de eventuale fenomene naturale cum ar fi: cutremur, inundații, ninsori abundente, alunecări de teren, ploaie înghețată etc.;
  • Riscul social, reprezintă acele evenimente mai mult sau mai puțin previzibile, legate de conduita umană și de desfășurarea vieții, modificând astfel nevoile individului și ale familiei sale. Cum ar fi riscul de poluare în trafic cu consecințe asupra sanătății individuale și colective, riscul de sănătate, precum și riscurile care dau naștere unei incapacități de muncă și deci unei problematici derivate din aceasta. Aceast tip de riscuri aduce atât pierderi financiare Companiei cât și prejudicii de imagine.
  • Riscuri economice, în cazul nostru acestea sunt derivate inclusiv din nemulțumirile utilizatorilor rețelei naționale de autostrăzi și drumuri, care dacă își consideră interesele lezate pot cere diverse despăgubiri Companiei.

Un capitol distinct în zona acestor sesizări trebuie alocat transportatorilor rutieri ale căror pierderi se pot materializa în solicitări de despăgubire consistente, pe care Compania se poate vedea în situația de a le plăti