---

Eşti aici

Anunt de mediu

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia Nationala pentru Protectiea Mediului cu reluarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurii de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul „Construire Autostradă Bucureşti–Braşov” privind modificările propuse proiectului pe sectorul 1A București - Moara Vlăsiei tronsonul cuprins între km 0+000 – km 3+325, Nod Centura București km 6+500 și Nod Moara Vlăsiei km19+500, propus a se desfășura pe teritoriul administrativ al Mun. București și al Jud. Ilfov.

 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti în zilele de luni - joi între orele 800 – 1630 şi vineri între orele 800 – 1400, precum  şi la urmatoarea adresa de internet www.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 27.09.2016.

 

Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei, nr. 294, sector 6, Bucureşti, precum si la urmatoarea adresa de e-mail autorizari@anpm.ro pana la data de 02.10.2016.