---

Eşti aici

Anunt de mediu

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.titular al proiectului anunţă publicul interesat asupra reconsiderării deciziei referitoare la proiectul deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire Autostradă Bucureşti–Braşov” privind modificările propuse proiectului pe sectorul 1A București - Moara Vlăsiei tronsonul cuprins între km 0+000 – km 3+325, Nod Centura București km 6+500 și Nod Moara Vlăsiei km 19+500, propuse a se desfășura pe teritoriul administrativ al Mun. București și al Jud. Ilfov.

 

Proiectul de reconsiderare a deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti, în zilele de luni - joi între orele 8 – 1630 şi vineri între orele 8 – 1400, precum şi la următoarea adresă de internet www.anpm.ro

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul de reconsiderare a deciziei etapei de încadrare, până la data de 18.10.2016.