---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Bucuresti 31.03.2020

”Infrastructura Integrată pentru Zona Orbitală a Municipiului București-Faza II”

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 23.03.2020 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Infrastructura Integrată pentru Zona Orbitală a Municipiului București-Faza II" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Obiectiv Specific 1.Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră a TEN-T centrală.

Obiectivul general al proiectului pentru faza II, sunt:

- construcția  a 49,57 km de autostradă ;

- construcția a 30 de poduri și pasaje;

- construcția a 5 noduri rutiere, a 5 parcări, a unui Centru de coordonare și întreținere, a unui punct de sprijin pentru întreținere și a  unui spațiu de servicii.

Valoarea totală a  proiectului este de 4.626.964.673,29 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-2.876.779.021,12 lei, 15% contribuția proprie-507.666.886,09 lei, restul de 1.242.518.766,0 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 48 luni

Cod proiect 128003

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.                                                          

                                                                                                                                    C.N.A.I.R.  S. A