---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București, 13.03.2023

 

„Elaborare Studiu Prefezabilitate si Studiu Fezabilitate pentru Varianta ocolitoare Iasi Est”

 

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar al finantarii si MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCURII, in calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit in data de 09.03.2023, incheierea Contractului de Finantare nr.216/09.03.2023 pentru proiectul „Elaborare Studiu Prefezabilitate si Studiu Fezabilitate pentru Varianta ocolitoare Iasi Est”, in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, in cadrul Axei Prioritare 1- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient; OS 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE - sprijin pregatire proiecte de investitii, Operațiunea- Îmbunatatirea mobilitatii prin dezvoltarea

retelei TEN-T si a metroului. Cresterea mobilitatii pe reteaua rutiera TENT centrala.

 

Obiectivul general ale proiectului este:  imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

De asemenea, un alt obiectiv important al proiectului il reprezinta imbunatatirea conditiilor de circulatie la nivel de retea rutiera nationala de transport, inclusiv sub aspect de siguranta rutiera, reducerea emisiilor poluante, reducerea costurilor de operare, imbunatatirea vitezei de transport, imbunatatind astfel si conectivitatea la nivel regional.

Constructia Variantei ocolitoare Iasi Est are in vedere urmatoarele obiective:

- eliminarea blocajelor de trafic la intrarea/iesirea din localitate si cresterea vitezei de deplasare (in afara localitatilor).

- se va realiza conectarea cu drumul TransRegio TR61 Vaslui – Iasi , Autostrada A8 Iasi -Ungheni si reteaua rutiera nationala asigurand conectivitatea la reteaua principala de transport.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Elaborarea Studiului de Prefezabilitate si a Studiului de Fezabilitate pentru Varianta Ocolitoare Iasi Est.

 

Valoarea totală a  proiectului este de 5.111.716,36 lei și va fi finanțat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune – 3.667.377,45 lei, 15% contribuția proprie- 647.184,25 lei, diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezentand valoare neeligibila inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni, respectiv între data de 01.03.2022 și 01.09.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 152333.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.