---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. informează participanţii la trafic asupra activității curente desfășurate în vederea asigurării semnalizării rutiere în comformitate cu standardele în vigoare.

Semnalizarea rutieră se clasifică în două categorii:

- verticală: indicatoarele rutiere și mijloacele auxiliare de semnalizare rutieră (stâlpișori semnalizare, butoni reflectorizanți, etc.);

- orizontală: marcaje rutiere, care sunt de mai multe tipuri (vopsea convenţională aplicată în strat subţire,  produse de marcare aplicate în strat gros la cald sau la rece/marcaje rezonatoare, covoare de marcaje rutiere antiderapante, etc.).

Semnalizarea verticală este achiziționată de la producătorii de profil, iar lucrările de semnalizare orizontală, respectiv marcajele rutiere sunt executate de către operatorii economici din domeniul execuției lucrărilor de acest gen.

Toate aceste produse și lucrări sunt achiziționate de către CNAIR SA în urma procedurilor de achiziție publică - licitație deschisă, demarate conform legislației în vigoare în materie de achiziție publică.

În prezent, pe reţeaua de autostrăzi şi drumuri naţionale administrată de către CNAIR SA, nivelul de acoperire prin semnalizare rutieră verticală este satisfăcător.

Compania are în vedere îmbunătăţirea semnalizării rutiere verticale prin demararea mai multor  proceduri de achiziție publică, cu scopul de a încheia acorduri cadru pe o perioadă de 4 ani, având ca obiect furnizarea de indicatoare şi mijloace auxiliare de semnalizare rutieră.

Criteriului de atribuire al acestor proceduri este cel mai bun raport calitate-preț”.

În ceea ce privește semnalizarea orizontală, au fost demarate în decursul anului 2016, patru (4) proceduri de achiziție publică pentru marcaje rutiere (pentru fiecare tip și tehnologie de marcare rutieră existentă), ce au fost finalizate prin desemnarea unor operatori economici ce au prezentat cea mai bună propunere tehnică şi financiară. În prezent acestea au fost contestate de către ceilalți operatori economici, care au participat la aceste proceduri de atribuire.

Până la emiterea unei decizii de către instituţiile abilitate, lucrările de marcaje rutiere sunt executate în limita bugetului alocat și a cantităților rămase de executat din contractele  aflate în derulare pe raza Direcțiilor Regionale de Drumuri și Poduri București și Craiova.