---

Eşti aici

An curent

Arhiva

AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU

 

București, 13.10.2022

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

“AUTOSTRADA PLOIESTI - BUZAU”

 

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor si Infrastructurii, în calitate de coordonator de reforme si/sau investitii pentru Planul national de redresare si rezilienta, au semnat in data de 10.10.2022, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 1/07.06.2022, pentru proiectul: „Autostrada Ploiesti - Buzau”.

 Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica anumite clauze din Contractul de Finantare dintre care sunt mai importante urmatoarele:

Art. I Art.2 alin (2) - Valoarea contractului, alin (1) din Contractul de Finantare va avea urmatorul continut:

(2) durata prezentului contract este de 55 de luni. Perioada de implementare a proiectului prevazut in anexa 1 la prezentul contract este de 98 de luni, aceasta cuprinzand, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor si prevederilor art.37 din Ordonanta de urgenta nr.124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta, precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta aGuvernului nr.155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de fonduri externe nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta”.

Art.II.Art.3.1 alin (1) din Contractul de Finantare va avea urmatorul continut:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 44.755.735.527,64 lei din care valoarea fondurilor europene aferente PNRR este de 4.005.482.293,63 lei, iar TVA aferent reprezinta 750.253.234,01 lei.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.