---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Autostrada Sebeș-Turda

 

Comunicat de presa

 

București, noiembrie  2017

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, MINISTERUL TRANSPORTURILOR, în calitate de Organism Interimar pentru Tranport și COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar au încheiat în data de 27 noiembrie 2017, Contractul de Finanțare nr. 144, pentru proiectul ”Autostrada Sebeș-Turda”-faza II, în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeua rutieră TEN-T globală.

Localizarea proiectului- Autostrada Sebeș-Turda are o lungime de 62,1 km pe teritoriul județului Alba, de la intersecția cu Coridorul IV- Pan-European, în dreptul localității Sebeș,  până în dreptul localitățiii Rădești, după care intră pe teritoriul județului Cluj, pe o lungime de 7,9 km, din dreptul localității Moldovenești până în municipiul Turda.

  Obiectivul Contractului de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM, pentru implementarea Proiectului intitulat ”Autostrada Sebeș-Turda”.

 Beneficiarul (C.N.A.I.R. S.A.) are obligația și responsabilitatea să asigure managementul și implementarea Proiectului în concordanță cu prevederile Contractului de Finanțare, ale legislației europene și naționale aplicabile.

Valoarea totală a  proiectului este de 1.949.896.940,24 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională -1.215.224.556,60 lei, 25% contribuția națională (bugetul de stat)-405.074.852,20 lei, iar restul de 329.597.531,44 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Perioada de implementare a proiectului este de 108 luni, respectiv 01.01.2014-31.12.2022, la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.