---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Comunicat de presa 24.10.2016

Istoric achiziţie Pasajul de la Domneşti

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA a introdus acest obiectiv pe lista priorităţilor şi a demarat procedura încă din anul 2015, primul Raport de achiziţie fiind semnat în 29.10.2015.

În data de 09.11.2015, au fost depuse primele contestaţii la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – C.N.S.C., de către operatorii economici S.C. Drumuri şi Poduri Gheorgheni S.R.L. şi de către Asocierea Astaldi SPA - Astalrom SA:

  • S.C. Drumuri şi Poduri Gheorgheni S.R.L. contestă eliminarea acestuia din competiţie pe motivul neîndeplinirii experienţei similare;
  • Astaldi SPA - Astalrom SA contestă preţul neobişnuit de scăzut al ofertei desemnate câştigătoare, întrucât Astaldi a fost declarat admisibil.

În data de 16.12.2015, C.N.S.C. a emis rezultatul contestaţiilor formulate de către cei doi operatori economici. Conform celor menţionate în cadrul Deciziei C.N.S.C. nr. 2158/C2/2209,2224, Comisia de evaluare trebuia să reevalueze ofertele contestate atât prin prisma preţului neobişnuit de scăzut al ofertei câştigătoare, cât şi prin prisma îndeplinirii criteriului de experienţă similară a ofertantului S.C. Drumuri şi Poduri Gheorgheni S.R.L

Începând cu data de 30.12.2015 a fost pusă în aplicare de către CNADNR SA decizia CNSC din 16.12.2015. Comisia de Evaluare şi-a suspendat activitatea după ce Astaldi SPA - Astalrom SA în luna ianuarie 2016 a depus recurs la Curtea de Apel Bucureşti, recurs finalizat în luna martie 2016 prin pierderea acestuia de către Astaldi. Astfel a ramas în vigoare Decizia CNSC din data de 16.12.2015.

Comisia de Evaluare a reînceput activitatea în luna martie 2016 şi s-a finalizat prin emiterea celui de al doilea Raport al Procedurii de achiziţie în data de 05.05.2016.

În data de 06.05.2016 au fost transmise din nou operatorilor economici participanţi la procedură Comunicarea noului rezultat prin care s-a desemnat aceaşi ofertă câştigătoare şi anume Asocierea S.C. Straco Grup S.R.L. - S.C. Comnord S.A. - S.C. Specialist Consulting S.R.L.

Împotriva acestei decizii a CNADNR SA s-au depus 2 contestaţii de către:

  • SC Drumuri şi Poduri Gheorghieni SRL România contestă eliminarea din nou a acestuia din competiţie pe motivul neîndeplinirii experienţei similare;
  • Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SPA Italia contestă preţul neobişnuit de scăzut al ofertei desemnate câştigătoare, întrucât Maltauro a fost declarat admisibil.

În data de 10.06.2016 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestatiilor a emis Decizia CNSC nr. 1010/C7/1033/1037 prin care a respins contestaţiile formulate de cei 2 ofertanţi şi a dispus continuarea procedurii de achiziţie publică.

Cele 2 constaţii au fost considerate de către CNSC ca fiind nefondate în privinţa ofertei depuse de către Asocierea Straco-Comnord-Specialist Consulting, aceştia prezentând cu lux de amănunte argumentele prin care s-a dispus menţinerea deciziei CNADNR SA şi anume cea de declarare a Asocierea Straco-Comnord-Specialist Consulting ca fiind câştigătoarea contractului de achiziţie publică.

În data de 30.06.2016 SC Drumuri şi Poduri Gheorghieni SRL România şi Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SPA Italia au formulat plângere la Curtea de Apel Bucureşti împotriva deciziei CNSC emisă în data de 10.06.2016.

În data de 05.08.2016, Curtea de Apel Bucureşti a decis:

"Admite plângerea formulată de petenta I.C.M. S.p.A. Modifică în parte Decizia CNSC nr. 1010/C7/1033/1037/10.06.2016 în sensul că: Admite în parte contestaţia formulată de contestatoarea I.C.M. S.p.A. Anulează Raportul procedurii nr. 92/26846/05.05.2016 şi actele subsecvente acestuia. Obligă autoritatea contractantă la reluarea procedurii cu reevaluarea ofertei Asocierii Straco Grup – Comnord S.A. – Specialist Consulting S.R.L. potrivit considerentelor prezentei decizii. Menţine celelalte dispoziţii ale deciziei contestate. Respinge ca neîntemeiată plângerea formulată de petenta S.C. Drumuri şi Poduri Gheorgheni S.R.L. Definitivă."

Astfel, SC Drumuri si Poduri Gheorghieni SRL Romania  a ramas eliminata, iar Maltauro a obţinut re-evaluarea ofertei depuse de Asocierea Straco Grup – Comnord S.A. – Specialist Consulting S.R.L şi anume: neîdeplinirea criteriilor minime de calificare de către ofertantul câştigător (experientă similară).

În data de 10.09.2016 Curtea de Apel Bucureşti a emis Motiviarea, iar Comisia de Evaluare a reînceput din nou re-evaluarea ofertei câştigătoare conform celor specificate de către Instanţade judecată.

Pentru re-evaluare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materia achiziţiilor publice, Comisia este obligată să respecte în integralitate considerentele dispuse de Curtea de Apel Bucureşti, urmând că în cel mai scurt timp posibil să finalizeze procedura, să emite un nou Raport de re-evaluare şi o noua comunicare de rezultat a licitaţiei.

Cu toate că acest proiect a fost lansat cu prioritate, Compania trebuie să parcugă absolut toţi paşii necesari a fi urmaţi conform legislaţiei în vigore, astfel încât să se ajungă la semnarea contractului. Chiar dacă acest proiect are o semnificaţie şi o importanţă deosebită, CNAIR trebuie să respecte şi să parcurgă absolut toate etapele pentru realizarea acestui obiectiv.

De asemenea, precizăm că în conformitate cu legea achiziţiilor publice (OG nr. 34), numărul contestaţiilor nu poate fi limitat, caz în care comisia trebuie să se supună reglementărilor legale şi să re-evalueze de fiecare dată ofertele.

Chiar dacă suntem de acord cu solicităriile cetăţenilor care locuiesc şi tranzitează această zonă şi susţinem promovarea acestui proiect, realizarea lui depinde de parcurgerea tutror etapelor de achiziţie publică, conform legislaţiei în vigoare.

În toată această perioadă, Conducerea companiei s-a mai întâlnit cu reprezentanţii cetăţenilor pentru a le explica întreagă procedură şi succesiunea etapelor. În continuare, compania este dispusă la dialog.

CNAIR SA