---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Comunicat de presa

Având în vedere importanţa proiectului autostrăzii Sibiu-Piteşti, CNADNR SA a suspus dezbaterii publice pentru prima dată un proiect de infrastructură rutieră la faza de SF privind alegerea variantei optime de traseu.   

Acest demers a avut drept scop cunoaşterea şi eliminarea eventualelor probleme de mediu, geomorfologiei terenului, areheologice, care ar putea conduce la modificări ale proiectului.

Astfel, în acest sens au fost organizate de către CNADNR dezbateri publice în cele trei județe interesate cu privire la acest subiect. Dezbaterile publice s-au desfășurat la sediul consiliilor judetene după cum urmează: CJ Valcea - 23.11.2015, CJ Arges - 26.11.201, CJ Sibiu - 03.12.2015.

Stadiul actual al proiectului este cel al selectiei alternativelor de traseu. Varianta optimă de traseu va rezulta în urma Analizei Multicriteriale, în baza criteriilor aplicate variantelor studiate, respectiv criterii tehnice, de mediu, socio-economice și financiare.

În urma ședințelor de lucru dintre reprezentanții JASPERS/CNADNR și Proiectant au fost agreate de principiu urmatoarele:

  • analiza unei game largi de alternative de traseu prin studiul aferent Etapei I a Analizei Multicriteriale;
  • analiza variantelor de traseu rezultate după finalizarea Etapei 1, prin metodologia Etapei a II-a Analizei Multicriteriale.Proiectantul urmează să elaboreze studiul în baza acestei metodologii pentru alegerea alternativei optime de traseu.

Studiul de Fezabilitate va fi finalizat conform programului până la data de 15.12.2016. Proiectarea și execuția lucrărilor pentru Autostrada Sibiu-Pitești vor fi demarate după finalizarea Studiului de Fezabilitate.

Contractul de lucrări pentru"Autostrada Sibiu - Pitești" va fi finanțat din POIM 2014 - 2020, data estimată pentru dare în trafic a tronsonului de autostradă fiind anul 2021.

Având în vedere că Autostrada Sibiu – Pitești este principalul proiect de infrastructură,  la nivelul CNADNR s-a decis constituirea colectivului de lucru - Unitatea de Implementare pentru Revizuirea/ Actualizarea Studiu de Fezabilitate pentru "Autostrada Sibiu-Pitești" în cadrul căreia au fost desemnați 18 angajați ai CNADNR de diferite specialități în domeniu, ce vor urmări procesul de realizare a studiului de fezabilitate și în mod special realizarea studiilor de specialitate la nivel de detalii, astfel încât studiul de fezabilitate să respecte standardele de calitate impuse de U.E.

                             

                                                                                                    

CNADNR SA