---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

Comunicat de presa

 

București, 25.03.2019

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat în data de 15.03.2019 Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 113/23.08.2017, pentru proiectul ”Construcția Variantei de Ocolire Caracal- Faza II”, (cod SMIS 2014+110595).

Obiectivul general al proiectului, este îmbunătățirea accesibilității generale și atragerea investitorilor datorită fluidizării traficului și creșterea siguranței participanților la trafic

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

- construirea a 10,350 km de drum nou;

- construirea unui pod nou și a 14 podețe.

Prin semnarea Actului Adițional nr. 1 se modifică perioada de implementare a proiectului la 77 luni, respectiv între 01.01.2014 și 31.05.2020 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a  proiectului este de 28.746.288,28 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala-18.037.118,99 lei, 25% contribuția proprie-6.012.372,98 lei, restul de 4.696.796,31 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului:77 luni

Cod proiect 110595

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.