---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București, 07.02.2024

Constructie Pasaj superior pe DN 2, peste CF la Roman, km 332+961

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și depus in data de 07.02.2024 Cererea de Finanțare pentru proiectul Constructie Pasaj superior pe DN 2, peste CF la Roman, km 332+961 in vederea in vederea acordării finantarii nerambursabile alocată prin Programul Transport, în cadrul RSO3.1_Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Fondul de Coeziune: Prioritate: P1.Îmbunătățirea conectivității primare rutiere; Obiectiv specific 3.1 Dezvoltarea unei rețele TEN-T, reziliente la schimbările climatice, inteligente, sigure, durabile și intermodale Fond: Fondul de Coeziune; Operațiune: Investiții pentru realizarea unor secțiuni de infrastructură rutieră de mare viteză pe rețeaua primară- FC

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea competitivitatii economice a Romaniei prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la sdezvoltarea pietei interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.

Obiectivul specific al proiectului:

  • Constructia unui pasaj superior pe DN 2, peste CF la Roman, km 332+961, cu lungimea de 1,795 metri.
  • Elaborare Proiect pentru Autorizarea lucrarilor de Construire si Proiect Tehnic de Executie

Valoarea totală a proiectului este de 76.802.552,89 lei și va fi finantat prin Programul Transport astfel: contributia Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala – 25.844.020,50 lei, contributia proprie – 38.766.030,75 lei, diferenta pana la valoarea totala a proiectului reprezentand cheltuieli neeligibile inclusiv TVA si anume 12.192.501,64 lei.

Durata proiectului: 51 luni.

Cod proiect: 318943.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.