---

Eşti aici

An curent

Arhiva

București - 13.05.2020

Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Drum Expres Pitești-Brașov-Sector: Pitești (A1 Centura Pitești)-Mioveni (Centura Sud)-Etapa1

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și MINISTERUL TRANSPORTURILOR, INFRASTRUCTURII ȘI COMUNICAȚIILOR, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au convenit, în data de 13.05.2020, încheierea Contractului de Finanțare nr. 68,  pentru proiectul "Elaborare Studiu de fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Pitești-Brașov-Sector:Pitești (A1 Centura Pitești)-Mioveni (Centura Sud)-Etapa1" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, Obiectiv Specific 2.2. Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-sprijin pregătire proiecte de investiții - Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptate prin îndeplinirea obiectivelor proiectului, sunt:

  • Elaborarea Studiului de Fezabilitate;
  • Elaborare Proiectului Tehnic.

Valoarea totală a  proiectului este de 3.708.129,28 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională - 2.663.731,82 lei, 15% contribuția proprie - 470.070,32 lei, restul de 574.327,14 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 20 luni, respectiv între data de 01.07.2020 și 28.02.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Cod proiect 129570

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Ing. Mariana IONIȚĂ, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.