---

Eşti aici

An curent

Arhiva

București, 25.05.2020

Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteză Ploiești-Buzău

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport,  au semnat în data de 22.05.2020 Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr. 3/14.05.2018, pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru Drum de mare viteză Ploiești-Buzău”, (cod SMIS 2014+115751).

Prin semnarea Actului Adițional nr.3 se modifică la Condiții Generale urmatoarele articole importante:

- Articolul nr.2- Durata contractului și perioada de implementare a proiectului, alin (2)- ”Perioada de implementare a Proiectului este de 38 luni, respectiv între 12.11.2018 și 31.12.2021 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”;

- Articolul nr. 3 - Valoarea totală a Contractului de Finanțare și valoarea eligibilă, alin. (1) și alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

- Valoarea totală a Contractului de Finanțare  este de 15.774.442,24 lei;

- Valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, în procent de 85%, este de 11.381.835,51 lei;

- Valoarea cofinanțării, în procent de 15%, este de 2.008.559,21 lei.

Cod proiect 115751.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.