---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

Comunicat de presa

 

București, noiembrie  2017

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic,Detalii de execuție, Asistență Tehnică, DTAC pentru proiectul ”Varianta de ocolire Giurgiu””în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1 -Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului, Componenta 1-OS 1.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE-sprijin pregătire proiecte de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Localizarea proiectului-Regiunea Sud-Muntenia, Județul Giurgiu. Varianta de ocolire Giurgiu asigură conexiunea rutieră între DN5-DN5B (Giurgiu-Găiești) și DN5C (Giurgiu-Zimnicea).

Obiectivul general al  proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T Globală, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieței interne cu scopul de a creea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Elaborare Studiul de Fezabilitate ;

2. Elaborare Proiect Tehnic;

3. Elaborare Detalii de execuție.

Valoarea totală a  proiectului este de 3.944.474,35 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-3.333.149,45 lei, 25% contribuția națională (bugetul de stat)-833.287,36 lei, iar restul de 611.324,90 lei reprezintă valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile.

Scopul prezentei aplicații de finanțare este de a promova spre finanțare etapa de proiectare- faza Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic și Detalii de execuție a variantei de ocolire a municipiului Giurgiu. Această etapă constituie primul pas în dezvoltarea infrastructurii de transport rutier prin crearea unor coridoare noi de transport.

Proiectul”Elaborare Studiu de Fezabilitate, Proiect Tehnic,Detalii de execuție, Asistență Tehnică, DTAC pentru proiectul ”Varianta de ocolire Giurgiu”” este inclus în Strategia de Implementare a Master Planului General de Transport, la capitolul IV-Proiecte noi (Core) identificate în MPGT- Variante de ocolire, poziția nr.5-Varianta de ocolire Giurgiu, având ca sursă de finanțare Fondul de Coeziune și Bugetul de stat în perioada de programare 2014-2020 și este cuprins în cadrul anexei fără clauza de reformă structurală activată.

Durata proiectului este de 18 luni.

Efectele maxime ale proiectului ”Varianta de ocolire Giurgiu”, vor fi atinse în momentul în care  va fi implementat în întregime.

 

Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.