---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Realizare Conexiune DN 73C cu Autostrada Sibiu Pitesti (Nod Tigveni) si Modernizare DN 73 C (km 44+800 - km 68+000)

 

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finantarii și MINISTERUL TRANSPORTURILOR INFRASTRUCTURII SI COMUNICATIILOR, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT, au convenit in data de 17.07.2020, incheierea Contractului de Finantare nr.74 pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Realizare Conexiune DN 73C cu Autostrada Sibiu Pitesti (Nod Tigveni) si Modernizare DN 73 C (km 44+800 - km 68+000)" în vederea acordarii finantarii nerambursabile alocata prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1-Dezvoltarea retelei TEN-T si a metroului, O.S.1.1Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere- sprijin pregatire proiecte de investitii.

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general al proiectului este de a spori eficienta tehnico-economica a retelei de transport din România si de a aduce îmbunatatiri în ceea ce priveste viteza de calatorie, îmbunatatind de asemenea conectivitatea la nivel regional si conditiile traficului de marfuri ce va fi asigurat prin drumul national DN 73C, respectiv drumul de legatura ce asigura conexiunea cu Autostrada Sibiu – Pitesti, in zona Tigveni (mai exact a nodului rutier de la Tigveni).

Rezultatele asteptate ale proiectului sunt :

- Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie

Valoarea totală a  proiectului este de 4.729.438,33 și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-3.419.404,30 lei, 15% contribuția proprie - 603.424,29  lei, restul de 706.609,74 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

 

Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 19 luni, respectiv intre data de 01.06.2020 și 31.12.2021 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

 

Cod proiect:129996.

Proiect cofinanţat de UniuneaEuropeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.