---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București,06.08.2021

„Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru

Drumul Expres Suceava - Siret”.

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturtilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 05.08.2021, Actul Adițional nr.1, la Contractul de Finanțare nr. 44/25.09.2019, pentru proiectul:

„Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drumul Expres Suceava - Siret”.

 

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica:

 

Conditii Generale:

Art.2 – Durata contractului, alin (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Perioada de implementare a Proiectului este de 29 de luni, respectiv intre data de 26.10.2020 si 28.02.2023, la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor”.

 

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:

 

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 12.490.686,96 lei;

 

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune, este în sumă de 8.980.630,39 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

 

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 1.584.817,13 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila, diferenta fata de valoarea totala reprezentand valoare ne-eligibila inclusiv TVA.

 

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

126715

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.