---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

Bucuresti 31.03.2021

Elaborare Studiu de Fezabilitate si ProiectTehnic de Executie pentru Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar (Granita Romano-Ungara – Drum Expres M49 Ungaria)

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar al finanțării și MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII, în calitate de ORGANISM INTERMEDIAR pentru TRANSPORT,  au convenit în data de 30.03.2021, încheierea Contractului de Finanțare nr.96 pentru proiectul „Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic de Executie pentru Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare) – Oar(Granita Romano-Ungara – Drum Expres M49 Ungaria)” în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2- Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil si eficient, OS 2.2 Apel de proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere – sprijin pregatire proiecte investitii, Operațiunea- Creșterea accesibilitatii zonelor cu o conectivitate redusa la infrastructura rutiera rutieră TEN-T GLOBALA.

Obiectivul general al proiectului este: imbunatatirea competitivitatii economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care faciliteaza integrarea economica in UE, contribuind astfel la dezvoltarea pietii interne cu scopul de a crea conditiile pentru cresterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil si a coeziunii in reteaua de drumuri europene.
Rezultatele așteptate ale proiectului sunt :
1. Elaborarea Studiului de fezabilitate;
2. Proiect pentru Autorizarea Executarii Lucrarilor de Construire;
3. Proiect Tehnic de Executie.

Valoarea totală a  proiectului este de 4.532.450,30 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala- 3.259.666,46 lei, 15% contribuția proprie- 575.235,25 lei.
Durata proiectului: Perioada de implementare a proiectului este de 22 luni, respectiv între data de 01.08.2020 și 31.05.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Cod proiect 131461.
Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Mariana IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.