---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București, 14.06.2022

 

"Elaborare/actualizare documentatii tehnice (SF/DALI) pentru 58 de poduri amplasate pe reteaua rutiera nationala"

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar si Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 07.06.2022, Actul Aditional nr.1, la Contractul de Finantare nr. 111/17.08.2021, pentru proiectul: "Elaborare/actualizare documentatii tehnice (SF/DALI) pentru 58 de poduri amplasate pe reteaua rutiera nationala".

Prin semnarea Actului Aditional nr.1 se modifica urmatoarele conditii importante:

  • Art.I. La Conditii Generale, Articolul 2 - Durata contractului si perioada de implementare a proiectului, alin. (2): "Perioada de implementare a Proiectului este de 37 de luni, respectiv intre data decembrie 2020 si data 31.12.2023 la care se adauga, daca este cazul, si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de Finantare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor."
  • Art.I. La conditii generale Articolul 3 - Valoarea contractului, alin (1) si (2)

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 5.915.805,60 lei;

Valoare eligibila nerambursabila din Fondul de Coeziune in suma de 4.326.872,62 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila aprobata.

  • Art.II. (6) Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, reprezentand co-finantare publica de 15% la POIM, in valoare de 763.565,76 lei.

Valoarea neeligibila inclusiv TVA este 825.367,22 lei.

 

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.