---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

Comunicat de presa

 

București, 05.06.2018 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Asocierea S.C. GEO TOPO S.R.L-S.C. GCT EVAL S.R.L., în calitate de Prestator,  au încheiat în data de 07.05.2018, Contractul de prestări servicii ”Întocmire documentații cadastrale și rapoarte de evaluare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării lucrării de utilitate publică ”Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520”-Amenajare nod rutier CB-DN4 (Oltenița) km 29+500-km 33+190”, nr.92/32011.

Obiectivul contractului vizează achiziția de servicii pentru întocmirea documentației cadastrale și rapoartelor de evaluare în vederea dobândirii prin expropriere/transfer a imobilelor necesare realizării lucrării de utilitate piblică ”Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23+600 și A1 km 55+520”-Amenajare nod rutier CB-DN4 (Oltenița) km 29+500-km 33+190, pentru un număr de 270 de imobile necesar a fi expropriate/transferate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: întocmirea/verificarea/actualizarea și prezentarea în vederea avizării de către primării/O.C.P.I./A.N.C.P.I., după caz, a listelor proprietarilor și a altor titulari de drepturi reale asupra imobilelor care constituie coridorul de expropriere, identificați pe baza evidențelor de la O.C.P.I./A.N.C.P.I. și/sau ale unităților administrativ-teritoriale; întocmirea coridorului de expropriere al lucrării ”Amenajare nod rutier CB-DN4 (Oltenița) km 29+500-km 33+190”, pe baza ridicării topografice prin suprapunerea cu planurile parcelare existente la primărie, inclusiv cu documentațiile cadastrale existente; depunerea pentru avizare/recepționare de O.C.P.I./A.N.C.P.I. a coridorului de expropriere.

Proiectul are ca scop întocmirea listelor cu imobilele și proprietarii afectați de amplasamentul lucrării.

Rezultatele așteptatele ale contractului sunt: întocmirea listelor cu imobilele și proprietarii afectați de amplasamentul lucrării; coridorul de expropriere al lucrării avizat de O.C.P.I./A.N.C.P.I.; raportul de evaluare.

Valoarea totală a  contractului este 324.000,00 lei (fără TVA).

Durata contractului: 24 luni de la data semnării contractului.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul de Coeziune  prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.