---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

Comunicat de presa

 

București, 10.07.2019

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus in data de 10.07. 2019 Aplicația de Finanțare pentru proiectul "Lărgire la 4 benzi DN7 Bâldana-Titu km 30+950-km 52+350" în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.2-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea accesibilității zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T.

Obiectivul general al proiectului, îl reprezintă extinderea infrastructurii de transport rutier de interes național în vederea asigurării conexiunii la rețeaua TEN-T a zonelor deficitare din punct de vedere a oportunităților de transpor în vederea asigurării accesibilității la oportunități de muncă prin extinderea drumului național DN7.

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

- construirea a 21,4 km de drum modernizat;

- 4 poduri noi;5 podețe noi;

- reabilitarea a 3 poduri;

- 3 subtraversări;

- 1 parcare de scurtă durată (stg./dr.)

Valoarea totală a  proiectului este de 299.082.355,80 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-214.263.390,66 lei, 15% contribuția proprie-37.811.186,58 lei, restul de 47.007.778,56 lei reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Durata proiectului: 108 luni

Cod proiect 129305

 

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:

Narcis Ștefan NEAGA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.