---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

Comunicat de presa

 

București, 03.05.2018 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”Sprijin pentru pregătirea documentației tehnice aferente proiectului de infrastructură rutieră pentru Varianta de Ocolire Vaslui” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Localizare proiect- Regiunea Nord-Est, Județul Vaslui, Localitatea Vaslui. Asigură separarea fluxurilor de trafic de tranzit, pe trei drumuri naționale DN24 (București-Iași), DN2F (Bacău-Vaslui), DN15D (Vaslui-Roman-Piatra Neamț), astfel încât viteza de circulație pe aceste direcții va crește.

Obiectivul general al proiectului este sprijin pentru pregătirea documentației tehnice aferente proiectului de infrastructură rutieră pentru Varianta de Ocolire Vaslui, contribuind astfel la realizarea indicatorului de rezultat 2S81-Cerere de finanțare transmisă, spre analiză și aprobare la Organismul Independent pentru Evaluare, precum și la Indicatorul de realizare imediată 2S82-Documentație suport pentru elaborarea aplicației de finanțare (Studiu de Fezabilitate, Analiza Instituțională, Analiza Cost-Benaficiu, Evaluarea Impactului asupra mediului etc.)

Scopul prezentei aplicații de finanțare este de a promova spre finanțare proiectul: ”Sprijin pentru pregătirea documentației tehnice aferente proiectului de infrastructură rutieră pentru Varianta de Ocolire Vaslui”.

Rezultatele așteptatele ale proiectului sunt: realizarea livarbilelor proiectului- Raportul de Început, Rapoarte de Progres, Studiului de Fezabilitate, Anexa la Studiul de Fezabilitate, Documentația pentru Certificatul de Urbanism, Certificatul de Urbanism cu acordurile/avizele/autorizațiile obținute, însoțite de documentația tehnică vizată spre neschimbare, Proiectul pentru autorizarea execuției lucrărilor, Autorizația de Construire și Proiectul Tehnic în execuție.

Valoarea totală a  proiectului este de 2.518.004,00 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-1.605.081,90,12 lei, 25% contribuția proprie-535.027,30 lei, restul de 377.894,80 lei reprezentând TVA.

Durata proiectului este de 12 luni

Cod proiect 122521.

 

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.