---

Eşti aici

An curent

Arhiva

 

 

București, 26.01.2024

„Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Varianta de Ocolire Vaslui”

COMPANIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 29.12.2023, Actul Adițional nr.3, la Contractul de Finanțare nr.61/26.02.2020, pentru proiectul:

„Sprijin pentru pregatirea documentatiei tehnice aferente proiectului de infrastructura rutiera pentru Varianta de Ocolire Vaslui”

Prin semnarea Actului Aditional nr.3 se modifica una dintre clauzele importante:

Art.I la Conditii Generale:

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) si alin (2) vor avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 1.233.244,20 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă de 885.888,70 lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 156.333,30 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila. Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Cod proiect: 122521.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.