---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Miercuri, 14.11.2018, Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. a semnat, Contractul de servicii “Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru drum de mare viteză Focșani - Bacău” cu operatorul economic CONSITRANS S.R.L.

Obiectul contractului de servicii constă în Elaborarea Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic pentru "DRUM DE MARE VITEZĂ FOCȘANI - BACĂU", pregătirea documentației de atribuire pentru execuția lucrărilor, precum și asigurarea asistenței pentru susținerea aplicației de finanțare și asigurarea asistenței pe durata desfășurării procedurii de achiziție publică pentru execuția lucrărilor, în conformitate cu Caietul de Sarcini și cu respectarea legislației în vigoare.

Valoarea contractului este de 20.123.408,52 Lei fără TVA, iar durata de prestare a serviciilor este de 24 luni de la data de începere a contractului.

Sursa de finanțare a acestui contract este: POIM 2014-2020 și Bugetul de Stat.