---

Eşti aici

An curent

Arhiva

VARIANTA DE OCOLIRE MIHĂILEȘTI

 

Comunicat de presa

 

București, 03.05.2018 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Solicitant, a elaborat și  depus Aplicația de Finanțare pentru proiectul ”VARIANTA DE OCOLIRE MIHĂILEȘTI” în vederea obținerii de finanțare nerambursabilă alocată prin Programului Operational Infrastructura Mare 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 2-Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient, Componenta 1, Obiectiv Specific 2.1-Apel de proiecte pentru Dezvoltarea Infrastructurii Rutiere-proiecte noi de investiții, Operațiunea- Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală.

Obiectivul general al proiectului de construcție a variantei de ocolire Mihăilești este acela de a realiza o conexiune între infrastructura existentă la profil de drum național, cu devierea traficului în exteriorul localității. În mod direct, implementarea va conduce la îmbunătățirea  competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în Uniunea Europeană, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a creea condiții pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a conexiunii în rețeaua de drumuri europene.

Realizarea prezentului proiect de construire a variantei de ocolire Mihăilești contribuie la atingerea indicatorului de rezultat 2S11-Timpul mediu de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T.

Proiectul are ca scop înlăturarea anumitor probleme cum ar fi: viteza redusă și foarte redusă pentru traficul de traversare de automobile și camioane, congestia traficului urban pe durate care depășesc sensibil ”ora de vârf”, aspecte de siguranță, poluarea atmosferică produsă de traficul de camioane în traversare..

Rezultatele așteptatele ale proiectului sunt: construirea a 3,18 km de variantă de ocolire la profil de drum național, construirea a 2 intersecții giratorii, 1 intersecție amenajare/racordare și 2 parcări.

Valoarea totală a  proiectului este de 42.252.437,11 lei (inclusiv TVA) si va fi finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională-25.281.716,12 lei, 25% contribuția proprie-8.427.238,70 lei, restul de 8.543.482,29 lei reprezentând TVA.

Cod proiect 118005.

Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională  prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

 

Date de contact:

STEFAN IONITA, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.