---

Eşti aici

An curent

Arhiva

Varianta de ocolire Mihailesti

 

 

București, 21.07.2023

„Varianta de ocolire Mihailesti”

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, în calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 19.07.2023, Actul Adițional nr.4, la Contractul de Finanțare nr. 12/20.08.2018, pentru proiectul:„Varianta de ocolire Mihailesti”.

Prin semnarea Actului Aditional nr.4 se modifica:

Conditii Generale:

Art. 3- Valoarea contractului, alin (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Valoarea totala a Contractului de Finantare este de 67.765.909,15 lei;

Valoarea eligibila nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala, este în sumă de 45.704.465,00  lei, echivalenta cu 85% din valoarea totala eligibila.

Valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este în sumă de 8.065.493,82 lei, echivalenta cu 15% din valoarea totala eligibila. Diferenta fata de valoarea totala a proiectului reprezinta cheltuieli neeligibile inclusiv TVA.

Toate celelalte prevederi importante ale Contractului si ale anexelor acestuia raman neschimbate.

Cod proiect:118005.

Proiect cofinantat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.