---

Eşti aici

 1. Articolul nr. 1 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informații de interes public prevede: Accesul liber și neîngrădit al persoanei la orice informații de interes public, definit astfel prin prezenta lege, constiutuie unul din principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice, în conformitate cu Constituția României și cu documentele internaționale ratificate de Parlamentul României. Conform art.2, alin (b) prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitatea unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de supăortul ori de forma sau de modul de exprimare a informației.

Pentru a facilita accesul la informație, în conformitate cu "Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public",vă punem la dispoziţie următoarele formulare:

a). Cerere tipdescărcare – (cererea completată se va trimite către adresa de e-mail oficială a CNAIR-SA Central, respectiv în registratura.cnair@andnet.ro );

b). Reclamație administrativă - descărcare-v1 descarcare-v2 (cererea completată se va trimite către adresa de e-mail oficială a CNAIR-SA Central, respectiv în registratura.cnair@andnet.ro).

c). Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes publicdescărcare (în format PDF).

d). Hotărârea nr. 123 /2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes publicdescărcare (în format PDF).

 1. Formularul de cerere/reclamație administrativă poate fi transmis(ă) către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S. A., prin una din următoarele modalități:
 • Prin poșta electronică, la adresa de e-mail: registratura.cnair@andnet.ro;
 • Prin completarea formularului E-CERERE 544;
 • La numărul de fax: 021.312.09.84;
 • Prin poștă pe adresa CNAIR-SA: Bulevardul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București;
 • Prin depunere la Registratura CNAIR-SA, Poarta A, Palata CFR, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București, în timpul programului de lucru: Luni - Joi 8:30 - 15:30; Vineri 8:30 - 13:00
 1. Lista informațiilor de interes public, actualizată, aferentă anului în curs, dar și arhiva –format PDF: în conformitate cu prevederile art. 5, alin ()1, lit. g) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
 2. Lista informațiilor care sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor, format PDF, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și a H.G. nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001.
 3. Buletinul Informativ, Anexa 2 – Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001, respectiv: informații de interes public comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5, alin (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.
 4. Rapoarte anuale: Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, format PDF, plus arhiva.
 5. Responsabil cu implementarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public: domnul Bogdan Cotarlici - Sef Serviciu Presa si Comunicare Online - 021.264.33.78
 6. Serviciile din cadrul CNAIR SA Central care au in atributii aplicabilitatea Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public:
  • Serviciul Presa si Comunicare Online - 021.264.33.78 / 021.264.34.10
  • Serviciul Date Publice / Directia Juridica - 021.264.32.47 / 021.264.34.10
 7. Raport anual privind activitatea de solutionare a interpelarilor/intrebarilor formulate de catre membrii Parlamentului Romaniei - anul 2022
  Raport anual privind activitatea de solutionare a interpelarilor/intrebarilor formulate de catre membrii Parlamentului Romaniei - anul 2023