---

Eşti aici

  Autostrazi

Executie Autostrada Arad-Timisoara

 

Acte adiționale

 • Act Aditional nr. 1/21.05.2009 - Amendarea conditiilor de plata a avansului pentru anul 2009
 • Act Aditional nr. 3/09.03.2010 - Amendarea Anexei la Oferta prin inlocuirea indicilor privind Formula de Ajustare a Costurilor in Moneda Locala (RON) avand ca baza CAEN Rev.1 cu Indicii privind Formula de Ajustare a Costurilor in Moneda Locala (Ron) utilizand CAEN Rev. 2, ca urmare a intrarii in vigoare a Ordinului nr. 337/2007 pentru actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN
 • Act Aditional nr. 4/31.03.2010 - Armonizarea prevederilor Contractului, in ceea ce priveste modalitatea de recuperare a avansului acordat din fonduri publice, cu completarile ulterioare si ale HG nr. 264/2003 republicata;
 • Act Aditional nr. 5/05.07.2010 - Amendare descriere de pret pentru utilitati
 • Act Aditional nr. 6/08.07.2010 - Reducerea numarului membrilor CAD de la 3 la 1
 • Act Aditional nr. 7/09.12.2010 - Modificarea conditiilor de acordare a avansului
 • Act Aditional nr. 8/07.03.2011 - Modificarea erorii din cadrul Actului Aditional nr. 7 privind numerele scrisorilor de garantie de plata a avansului
 • Act Aditional nr. 9/02.08.2011 - redefinirea punctului de start al proiectului, rectificarea erorii, astfel "Km 12+300", devine "km 12+250"
 • Act Aditional nr. 10/19.10.2011 - introducerea liniei bugetare pentru contract DAB. Astfel pretul contractului a fost suplimentat cu valoarea de 774.865,28 Lei fara TVA
 • Act Aditional nr. 11/20.04.2012 - Suspendarea procedurii CAD aflate in desfasurare
 • Act Aditional nr. 12/03.08.2012  - Suspendarea cursului de prescriptie in conformitate cu Art. 2532 (7) din Noul Cod Civil si prelungirea procedurii CAD pentru o perioada suplimentara de 15 zile in vederea finalizarii lucrarilor si negocierii amiabile intre Parti;
 • Act Aditional nr. 13/21.12.2012 - Stabilirea datei estimate de finalizare integrala a lucrarilor pentru 30 iunie 2013 in conditii de calitate si plata pina la data de 30 aprilie 2013 a sumei de 49.900.000 lei, urmare a negocierilor pe cale amiabila purtate de Parti la finele anului 2012, in perioada 1 – 14 noiembrie 2012
 • Ordine de Variatie nr. 1-6 - Ordinele de variatie 1-6 au fost incheiate in perioada 18.05.2010 – 22.04.2013, valoarea cumulata a acestora fiind de 129.518.820,01 Lei (fara TVA)
 • Ordinului de Variatie nr. 7 - “Variatii cantitative ale unor articole existente in Listele de Cantitati in urma masuratorilor finale ale lucrarilor real executate la sfarsitul Contractului de lucrari pentru constructia autostrazii Arad-Timisoara, km 12+250 - km 44+500", in valoare de - 59,069.28 lei fara TVA, si anume minus cincizeci noua mii saizeci si noua lei fara TVA

 

Dreptul de Acces pe Santier si posesia Santierului: 

In conformitate cu prevederile Contractului (Conform Memorandumului de Clarificari al Contractului),  posesia santierului trebuia acordata de catre Beneficiar la data de 15 iunie 2009.
• 07.07.2009 (93/12998) pentru terenurile aferente HG nr. 212/04.03.2009 in valoare de 67.371.000 lei; plati efectuate in valoare de 63.601.590,21 lei pentru o suprafata de 179,67 ha;
• 07.07.2009 (93/12998) pentru terenurile aferente HG nr. 1600/04.12.2008; 1,24 ha;
• 23.07.2010 (92/34301/23.07.2010) pentru terenurile aferente HG nr. 185/09.03.2010 in valoare de 14.400.000 lei; plati efectuate in data de 20.07.2010 pentru o suprafata de 31,39 ha;
• 17.12.2010 (92/61784/17.12.2010) pentru terenurile aferente HG nr. 185/09.03.2010 in valoare de 14.400.000 lei; plati efectuate in data de 10.12.2010 pentru o suprafata de 2,60 ha;
• In data de 12.09.2012 a fost emisa Decizia de Expropriere  si pentru restul de  1.8347 ha, in conformitate cu HG 620/2012 pentru completarea  HG nr. 185/2010 pentru finalizarea exproprierilor pentru Autostrada Arad-Timisoara.
Posesia terenurilor aferente obiectivului de investitie a fost acordata in proportie de 100%, pentru suprafata totala afectata de Proiect de 222,39 ha

 

Autorizatie de construire

• Autorizatie de Construire nr. 010/30.07.2009  pentru executarea lucrarilor de construire pentru „Construirea tronsonului de Autostrada Arad-Timisoara”, in lungime de 32,250 km, intre km 12 +250 si km 44+500, eliberate de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;
• Autorizatie de Construire nr. 038/12686/26.08.2010  pentru executarea lucrarilor de construire pentru „Protejare si relocare retele de apa-canal,aferente Autostrazii Arad-Timisoara intre km 19+700 la intersectia cu DJ 682 G Sagu-Cruceni, eliberate de către Ministerul Transporturilor si Infrastructurii;
• Autorizatie de Construire nr. 005/10.04.2013 pentru executarea lucrarilor de construire pentru „Centru de Coordonare, Intretinere si Spatii de sericii km 31+400” aferent invertitiei „Autostrada Arad-Timisoara km 12+300-44+500”, eliberata de către Ministerul Transporturilor, valabile pe întreaga perioadă de execuţie a lucrărilor autorizate. 

 

Contract supervizare

Durata contract: 120 luni si 18 zile

Data semnarii contractului: 28.02.2006

Data ordinului de incepere: 13.04.20006

Fisa Tehnica
Contract Lucrari:
Tip Fidic Rosu: Constructii
Antreprenor:
Asocierea JV FCC Construccion/ASTALDI SpA
Valoarea Contractului:
663.114.035,51 lei fara TVA, din care:
 
563.646.930,18 lei Fonduri Coeziune (85%)
 
99.467.105,33 lei Guvernul Romaniei (15%)
Lungime:
32,25 km
Localizare:
Judetele Arad si Timis
Perioada Executie:
730 zile
Perioada de Garantie:
730 zile
Data de Incepere a Lucrarilor:
26.01.2009
Proiectul Tehnic:

03.03.2009 -  prin Avizul CTE-CNADNR nr. 3271, a fost aprobat Proiectul tehnic pentru Autostrada Arad-Timisoara km 12+300 – km 44+500;

24.09.2010 - prin Avizul CTE-CNADNR nr. 3714, au fost aprobate Detalii de executie -  modificare solutie.

Contract Supervizare
Inginer:
Asocierea Egis Route Scetauroute/Egis International S.A.
Valoarea Contractului:
12.183.876,65 euro (fara TVA)