---

Eşti aici

 

 

Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare)–Oar (Granița Româno-Ungară–Drum Expres M49 Ungaria)

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 30.03.2021, Contractul de Finanțare nr. 96 pentru Proiectul Elaborare Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic de Execuție pentru Drum Expres Conexiune Satu Mare (VO Satu Mare)–Oar (Granița Româno-Ungară–Drum Expres M49 Ungaria)”, finanțat prin  Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2– Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient,  OS 2.2 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregătire proiecte de investiții.

 

Localizarea proiectului:

Regiunea Nord-Vest-Județul Satu-Mare- Municipiul Satu Mare și Localitatea Vetiș;

 

Obiectivul general ale proiectului:

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economica în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

 

Descrierea proiectului:

Traseul viitorului Drum Expres va începe din dreptul localității Satu Mare, cu conexiune la varianta de ocolire a acestuia.

De la Satu Mare, traseul obiectivului de investiții se va desfășura spre Localitatea Vetiș, satul Oar urmând a se conecta cu Drumul Expres M49 din Ungaria în zona localității Csenger (Hu).

 

Rezultate proiect:

1. Studiul de fezabilitate; 2. Proiect pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire; 3. Proiect Tehnic de Execuție.   Valoarea totala a proiectului: 4.532.450,30 lei; Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 3.259.666,46 lei; Valoarea finanțării naționale: 575.235,25 lei; Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 697.548,59 lei.

 

Perioada de implementare a Proiectului este de 22 luni, respectiv între data  01.08.2020  și 31.05.2022 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Cod proiect: 131461

 

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.