---

Eşti aici

 

 

Elaborarea documentației tehnico-economice pentru Drum expres Buzău-Focșani

 

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 14.05.2018, Contractul de Finanțare nr.4 pentru Proiectul ”Elaborarea documentației tehnico-economice pentru Drum expres Buzău-Focșani”, finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2– Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient,  OS 2.1 Apel de proiecte pentru DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE – sprijin pregătire proiecte de investiții.

 

Localizarea proiectului:

Regiunea Sud-Est, Județul Buzău-Municipiul Buzău și Județul Vrancea-Municipiul Focșani.

 

Obiectivul general ale proiectului:

Obiectivul general al proiectului, ca parte din rețeaua TEN-T, este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investițiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

 

Descrierea proiectului:

Sectorul de Drum expres Buzău - Focșani face parte din coridorul de drum care va conecta orașul Pașcani de București. Acest coridor leagă sudul țării cu regiunea NE, regiunile istorice Moldova și Bucovina, și unește centre economice importante, generatoare de trafic care justifică realizarea acestui proiect. Conform analizei cu Modelul Național de Transport, dezvoltarea infrastructurii rutiere prin construcția unui drum expres pe traseul acestui coridor va conduce la creșterea traficului rutier prin generarea de noi călătorii și atragerea de noi investiții în ariile urbane.

 

Rezultate proiect:

1.    Elaborare Studiu de Fezabilitate;

Studiul de Fezabilitate va cuprinde: 

 • Studiul de trafic; Studiul privind alternative de traseu;  Investigații și studii de teren;
 • Studii hidrologice și hidraulice detaliate;  Studii geotehnice detaliate;  Studii topografice detaliate; 
 • Studiul arheologic;  Alte investigații de sol și materiale; Studii privind ocuparea terenurilor;
 • Activități de proiectare; Lucrări de drum; Poduri/viaducte, pasaje, podețe și ziduri de sprijin;
 • Lucrări de tuneluri;  Dotările drumului de mare viteză;  Siguranța circulației rutiere;
 •  Planul de operare și întreținere;  Evaluarea impactului asupra mediului; Raportul privind impactul asupra mediului (RIM);
 • Studiul de Evaluare Adecvată (SEA); Alte studii de specialitate (S.Sp.M); Planul de management de mediu (PMM);
 • Măsuri pentru protecția aerului, apei, solului și subsolului;  Biodiversitate;
 • Măsuri pentru protecția așezărilor umane, faunei și măsuri suplimentare de integrare din punct de vedere a mediului;
 • Impactul prognozat asupra mediului;Recomandări privind amplasarea organizărilor de șantier, evitarea amplasării organizarilor de santier;
 • Analiza cost-beneficiu și modelul financiar;Identificarea rețelelor și instalațiilor existente;
 • Etapele de construcție si aspectele de sănătate și securitate;
 • Autorizații, avize și acorduri; Estimări de cost;

2.    Elaborare Proiect tehnic.

Proiectul Tehnic va fi întocmit pe capitole, volume și sub-volume, în conformitate cu HG 28/2008.

Valoarea totala a proiectului: 17.669.609,32 lei;

Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 12.718.230,40 lei;

Valoarea finanțării naționale: 2.244.393,61 lei;

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 2.706.985,31 lei.

 

Perioada de implementare a Proiectului este de 38 luni, respectiv între data de 12.11.2018 și 31.12.2021 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Cod proiect: 115750

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.