---

Eşti aici

 

 

Asistenţă tehnică pentru implementarea şi integrarea sistemelor ITS şi Dezvoltarea Arhitecturii Naţionale STI

 

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., în calitate de Beneficiar, a semnat în data de 25.08.2021, Contractul de Finanțare nr. 112 pentru proiectul ”Asistenţă tehnică pentru implementarea şi integrarea sistemelor ITS şi Dezvoltarea Arhitecturii Naţionale STI”, finanțat prin  Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritară 2– Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient,  OS 2.5 Apel de proiecte ce vizează creșterea gradului de siguranță și îmbunătăþțirea condițiilor de mediu pe toate modurile de transport - sprijin pregătire proiecte de investiții

 

Localizarea proiectului:

Regiunea Bucuresti - Ilfov - Localitatea- Municipiul București;

Regiunea- Centru, Localitatea-Municipiul Sebeș, Județul Alba; Localitatea-Municipiul Târgu Mureș, Județul Mureș; Localitatea- Municipiul Sibiu, Județul Sibiu;

Regiunea Nord-Vest, Localitatea-Gârbău, Județul Cluj;

Regiunea Vest, Localitatea Nădlac, Județul Aradș Localitatea- Lăpugiu de Jos, Județul Hunedoara; Localitatea-Margina, Județul Timiș.                         

 

Obiectivul general ale proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a spori eficiența economică a rețelei de transport din România. Obiectivul operațional specific este de a aduce îmbunătățiri în ceea ce privește viteză de călătorie, prin descongestionarea traficului pe ruta existentă (A1, A3), îmbunătățind astfel și conectivitatea la nivel regional.

 

Descrierea proiectului:

În cadrul programului de construcții de noi autostrăzi/drumuri expres și de reabilitare a celor existente, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere implementează Sistemele ITS, ca opțiune majoră de creștere a eficienței, fluenței, siguranței și limitării impactului asupra mediului privind procesul de transport rutier.

Implementarea proiectului va conduce la identificarea celor mai bune soluții tehnice necesare în vederea creșterii gradului de siguranță rutieră și implicit scăderea numărului accidentelor rutiere.

Rezultate proiect:

1. Realizarea Studiului de Fezabilitate sau Documentația de Avizare Lucrări de Intervenție în conformitate cu reglementările tehnice si legislația în vigoare și a cerințelor din Caietul de Sarcini - 4 buc

2. Realizarea Proiectului tehnic pentru autorizarea executării lucrărilor de implementare a echipamentelor/ sistemelor ITS, precum și asistență tehnică pâna la obținerea autorizației de construcție de către Beneficiar (CNAIR) - (inclusiv obținerea autorizației de construcție) - 4 buc.  

Valoarea totala a proiectului: 6.687.744,00 lei;

Valoarea cofinanțării asigurate de UE: 4.784.523,52 lei;

Valoarea finanțării naționale: 844.327,68 lei;

Valoarea neeligibilă inclusiv TVA: 1.058.892,80 lei.

 

Perioada de implementare a Proiectului este de 30 luni, respectiv între 01.07.2021– 31.12.2023 la care se adaugă, dacă este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

  Cod proiect: 141224

Proiect cofinanţat din Fondul European de  Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Date de contact:
Cristian Ovidiu PISTOL, Director General CNAIR SA., fax: (+4 021) 312.09.84.