---

Eşti aici

  Autostrada Bucuresti - Constanta

Contract Nr. 92/54604/21.09.2011 Proiectare si Executie Autostrada

Cernavoda - Medgidia  km 151+300 - km 171+791

 

Acte adiționale

Actul Aditional nr. 1 - 92/15234/09.03.2012 - Completarea punctului (g) din Cerintele Beneficiarului prin adaugarea la Capitolul 12 [Interese arheologice] a unui nou articol 12.4 Procedura pentru achizitionarea lucrarilor necesare descarcarii arheologice care se regaseste detaliata in Specificatii - Caiet de Sarcini, care constituie parte integranta a Actului Aditional nr. 1.

Actul Aditional nr. 2 - 92/72300/02.11.2012  - Revizuirea Graficului de Plati, pentru  deducerea sumei de 400.000 lei reprezentand costul serviciilor cu Comisia de Adjudecare a Disputelor  (partea Antreprenorului),  urmare a recomandarii Raportului de Audit nr. 51187/AP/30.07.2012 privind ,,Auditul operatiunilor din cadrul Programului Operational Sectorial Transport pentru cheltuielile declarate Comisiei Europene in anul 2011”.

Actul Aditional nr. 3 - 92/77885/26.11.2012 privind eliminarea din Caietul de Sarcini a paragrafului referitor la cerintele privind intretinerea ITS, activitate ulterioara perioadei de executie a lucrarilor.

 

Acordul de mediu

Acordul de Mediu  nr. 15/31.05.2006 o fost revizuit  de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta in data de 17.05.2011

 

Autorizatia de construire

Pe Sectiunea :km 166+380 (km 165+430)-km 171+791 (km 170+750)  -  A fost emisa de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in data de 02.02.2012 avand  nr. 010

Pe Sectiunea : km 151+300 -  km 152+500 -  A fost emisa de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in data de 19.12.2011  având  nr. 110

Pe Sectiunea : km 152+500-km 166+380 (km 165+430)  -  A fost emisa de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii in data de 24.11.2011  având  nr. 093

 

Contract de supervizare

Data semnarii contractului de Supervizare: 14.12.2010

Data de incepere a Supervizarii: 29.12.2010

Fisa Tehnica
Antreprenor:
Asocierea ASTALDI SPA – MAX BOEGL ROMANIA SRL CERNAVODA
Valoarea Contractului:
498,399,999.87 lei fara TVA
Lungime:
20.49 km
Localizare:
Judetul Constanta
Perioada Executie:
90 zile pentru realizarea Proiectului Tehnic, pana la 05.01.2012
 
365 zile pentru executia Lucrarilor, pana la 04.01.2013
Perioada de Garantie:
1460 zile
Data de Incepere a Lucrarilor:
07.10. 2011
Declaratia de Proiectare:
In data de 15.11.2011 a fost avizata prin documentul de avizare nr. 4034/15.11.2011
Proiectul Tehnic:

In data de 22.11.2011 a fost avizat prin documentul de avizare nr. 4042/22.11.2011

Data de Finalizare:
Receptie la Terminarea Lucrarilor 28.11.2012, in garantie pana la 28.11.2016
Stadiul actual
Receptie la terminarea lucrarilor a avut loc in data de 28.11.2012.
Contract Supervizare
Inginer:
ASOCIEREA S.C. SEARCH CORPORATION SRL/S.C. TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL
Valoarea Contractului:
7.488.883,66 lei fara TVA
Hartă
Galerie Foto