---

Eşti aici

Autorizarea operatorilor economici specializati, a autovehiculelor de insotire si atestare a personalului specializat, pentru insotirea vehiculelor ce utilizeaza reteaua de drumuri nationale cu depasirea limitelor maxime admise prevazute de OG nr.43/1997 

Operatori auto si economici autorizati - https://andnet.ro/sratr

Lista cu personalul specializat pentru insotiri agabaritice valabile

Nr. crt Denumire
1 Metodologie pentru autorizarea operatorilor economici specializati, pentru insotirea vehiculelor ce utilizeaza reteaua de drumuri nationale cu depasirea limitelor maxime admise prevazute de OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata ARR 2019
2 Formular cerere verificare autovehicul din punct de vedere al existentei si functionarii dotarilor 
3 Formular proces verbal de verificare autovehicul din punct de vedere al existentei si functionarii dotarilor 
4 Formular cerere schimbare numar inmatriculare autovehicul 
5 Formular cerere inlocuire autorizatie autovehicul in cazul pierderii sau deteriorarii 
6 Formular cerere autorizare operator economic pentru insotirea vehiculelor cu depasiri 
7 Formular cerere preschimbare autorizatie operator economic in cazul schimbarii sediului social 
8 Formular cerere preschimbare autorizatie operator economic in cazul pierderii sau deteriorarii 
9 Formular cerere preschimbare atestat nominal in cazul schimbarii domiciliului 
10 Formular cerere preschimbare atestat nominal in cazul pierderii sau deteriorarii 
11 Formular cerere autorizare autovehicul pentru insotirea vehiculelor cu depasiri 
12 Formularul cerere de inscriere la examenul de verificare a cunostintelor in vederea atestarii personalului specializat