---

Eşti aici

Rapoarte CA

Raport de audit anual

MISIUNE ȘI OBIECTIVE

Ca principal beneficiar al investițiilor și administrator al rețelei de autostrăzi, drumuri expres și drumuri de interes național, C.N.A.I.R. - S.A. joacă un rol esențial în dezvoltarea proiectelor de infrastructură de transport care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene și care contribuie la creșterea mobilității populației și a mărfurilor, influențând în mod direct relațiile economice și dezvoltarea mediului de afaceri la nivel național.

Complexitatea activității Companiei și faptul că aceasta se desfășoară la nivel național, cu implicații directe în dezvoltarea altor sectoare și ramuri economice, determină necesitatea asumării din partea C.N.A.I.R. - S.A. a unui program clar de activități și acțiuni. Necesitatea acestui program derivă și din relația economico - socială pe care România o deține în cadrul Comisiei Europene, prin accesul și beneficiul direct al utilizării fondurilor europene.

Luând în considerare faptul că dezvoltarea și întreținerea infrastructurii rutiere de interes național reprezintă condiții esențiale pentru creșterea nivelului de trai, a calității vieții cetățenilor și a dezvoltării economice a țării, printr-o dezvoltare echilibrată a investițiilor, C.N.A.I.R. - S.A., prin acțiunile și proiectele implementate contribuie hotărâtor la dezvoltarea economică și socială a țării.

MISIUNEA COMPANIEI este caracterizată de următoarele elemente:

 • Responsabilitate față de utilizatorul infrastructurii rutiere prin asigurarea unor servicii de calitate, siguranță și confort;
 • Stabilirea și implementarea unor programe echilibrate în baza priorităților pentru eficientizarea legăturilor rutiere;
 • Creșterea nivelului de viabilitate a drumurilor prin întreținere adecvată și gestionare responsabilă a riscurilor identificate;
 • Eficientizarea activității prin implementarea unui management performant, care implică monitorizare, control și răspuns adecvat la riscurile identificate pentru atingerea obiectivelor;
 • Dialog permanent cu partenerii instituționali și utilizatorii infrastructurii pentru dezvoltarea sistemului de transport național, stabilirea soluțiilor tehnice și protecția mediului;
 • Intensificarea procesului de modernizare a rețelei de transport rutier în corelare cu sistemele de transport europene;
 • Îmbunătățirea siguranței rutiere în concordanță cu politica Uniunii Europene.

OBIECTIVELE COMPANIEI

III.1. Dezvoltarea unitară a rețelei de infrastructură rutieră de interes național în concordanță cu cerințele economiei naționale și cu cele de apărare

III.2. Administrarea și întreținerea infrastructurii de transport de interes național, în scopul asigurării unor condiții de circulație optime

III.3. Creșterea siguranței rutiere, asigurarea sustenabilității și a condițiilor de circulație fluentă

III.4. Stabilirea și încasarea obligațiilor utilizatorilor pentru folosirea infrastructurii rutiere de interes național  

III.5. Conformitatea cu cerințele și bunele practici în domeniul calității, protecției mediului, controlului, transparenței și comunicării    

C.N.A.I.R. - ADMINISTRATORUL INFRASTRUCTURII RUTIERE

 

C.N.A.I.R-S.A. are în structura sa urmatoarele unitati si subunitati:

 • C.N.A.I.R. SA – Central;
 • 8 subunitati, fara personalitate juridica, denumite Directii Regionale de Drumuri si Poduri situate în : Bucuresti, Craiova, Iasi, Cluj, Timisoara, Constanta, Brasov, Buzau;
 • un Centru De Studii Tehnice, Rutiere si Informatice (CESTRIN). CESTRIN este organismul tehnic al C.N.A.I.R. S.A.;
 • 104 Sectii de Drumuri Nationale;
 • 307 districte.

 


Program de functionare C.N.A.I.R. SA conform art. 52 alin. (1) din CCM nr. 155/31.05.2022

C.N.A.I.R. S.A. Central

Luni - Joi de la ora 8:00 - la ora 16:30

Vineri de la ora 8:00 - la ora 14:00

D.R.D.P. 1-8, S.D.N., C.E.S.T.R.I.N.

Luni - Vineri de la ora 7:30 - la ora 15:30

Districte si formatii de lucru

Luni - Vineri de la ora 7:30 - la ora 16:00