---

Eşti aici

Atributii

Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA este o companie de interes strategic national ce functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara.  C.N.A.I.R. S.A. are ca responsabilitati administrarea, exploatarea, întretinerea, modernizarea si dezvoltarea retelei de drumuri nationale si autostrazi de pe teritoriul României. Capitalul social al C.N.A.I.R. S.A este de 16.377.920 RON.

Lungimea retelei de drumuri din România este de 198.589 km, dintre care C.N.A.I.R. S.A are în administrare 733 km de autostrada si  15.934 km de drumuri nationale. 

C.N.A.I.R. S.A are ca principale atributii:

 • Gestionarea si întretinerea retelei nationale de drumuri si autostrazi;
 • Constructia de drumuri si autostrazi noi;
 • Elaborarea proiectelor de acte normative care privesc domeniul administrarii si utilizarii infrastructurii rutiere;
 • Organizarea cercetarii fundamentale si aplicative a sectorului rutier si promovarea cresterii nivelului tehnic si tehnologic al lucrarilor de drumuri si poduri;
 • Elaborarea de studii, prognoze si programe pentru dezvoltarea, sistematizarea si modernizarea retelei de drumuri publice;
 • Executarea reviziei periodice a drumurilor si podurilor, actualizarea permanenta a bancii de date privind starea tehnica a acestora Si realizarea programelor de reabilitare, având în vedere cresterea fluentei traficului si a confortului rutier.

 

C.N.A.I.R. - S.A. desfasoara activitati de interes public national, având ca obiect de activitate: 

 1. întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum şi a altor elemente de infrastructură rutiera definite conform legii, în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei (conform ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 55 din 14 septembrie 2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative); 
 2. implementarea programelor de dezvoltare unitara a retelei de drumuri publice în concordanta cu strategia Ministerului Transporturilor, cu cerintele economiei nationale si cu cele de aparare;
 3. încasarea în punctele de frontiera si în alte puncte, stabilite conform legii, a obligatiilor datorate de catre utilizatori pentru folosirea autostrazilor si drumurilor nationale;
 4. emiterea de acorduri de amplasare, în zona autostrazilor si drumurilor nationale, pentru constructii, panouri publicitare, instalatii si alte obiective similare;
 5. emiterea de autorizatii speciale de transport intern;
 6. încasarea si controlul tarifelor de utilizare a autostrazilor si drumurilor nationale;
 7. activitati comerciale industriale si alte activitati necesare îndeplinirii obiectului sau de activitate.

Pentru realizarea obiectului de activitate, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A. desfasoara activitati industriale, de cercetare, de proiectare, de constructii, de întretinere, de învatamânt, etc. de asemenea, detine în concesiune elementele infrastructurii autostrazilor si drumurilor nationale, pe care le administreaza, exploateaza, întretine si repara.

 

C.N.A.I.R-S.A. are în structura sa urmatoarele unitati si subunitati:

 • C.N.A.I.R. SA – Central;
 • 7 subunitati, fara personalitate juridica, denumite Directii Regionale de Drumuri si Poduri situate în : Bucuresti, Craiova, Iasi, Cluj, Timisoara, Constanta , Brasov;
 • un Centru De Studii Tehnice, Rutiere si Informatice (CESTRIN). CESTRIN este organismul tehnic al C.N.A.I.R. S.A.;
 • 45 de Sectii de Drumuri Nationale;
 • 318 districte.

 


Program de functionare C.N.A.I.R. SA conform art. 52 alin. (1) din CCM nr. 196/02.06.2014

C.N.A.I.R. S.A. Central, C.E.S.T.R.I.N.

Luni - Joi de la ora 8:00 - la ora 16:30

Vineri de la ora 8:00 - la ora 14:00

D.R.D.P. 1-7, S.D.N.

Luni - Vineri de la ora 7:30 - la ora 15:30

Districte si formatii de lucru

Luni - Vineri de la ora 7:30 - la ora 16:00