---

Eşti aici

Compania Naţionala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA este o companie de interes strategic naţional ce funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, pe baza de gestiune economica si autonomie financiara. C.N.A.I.R. S.A. are ca responsabilităţi administrarea, exploatarea, întreţinerea, modernizarea si dezvoltarea reţelei de drumuri naţionale si autostrăzi de pe teritoriul României. Capitalul social al C.N.A.I.R. S.A este de 16.377.920 RON.

C.N.A.I.R. - S.A. desfăşoară activităţi de interes public naţional, având ca obiect de activitate:

 1. întreţinerea, repararea, administrarea şi exploatarea autostrăzilor, drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare, precum si a altor elemente de infrastructură rutiera definite conform legii, în scopul desfăşurării traficului rutier în condiţii de siguranţă a circulaţiei (conform ORDONANŢEI DE URGENŢA nr. 55 din 14 septembrie 2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere - S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative);
 2. implementarea programelor de dezvoltare unitara a reţelei de drumuri publice în concordanta cu strategia Ministerului Transporturilor, cu cerinţele economiei naţionale si cu cele de apărare;
 3. încasarea în punctele de frontiera si în alte puncte, stabilite conform legii, a obligaţiilor datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor si drumurilor naţionale;
 4. emiterea de acorduri de amplasare, în zone autostrăzilor si drumurilor naţionale, pentru construcţii, panouri publicitare, instalaţii si alte obiective similare;
 5. emiterea de autorizaţii speciale de transport intern;
 6. încasarea si controlul tarifelor de utilizare a autostrăzilor si drumurilor naţionale;
 7. activităţi comerciale industriale si alte activităţi necesare îndeplinirii obiectului sau de activitate.

Pentru realizarea obiectului de activitate, Compania Naţionala de Administrare a Infrastructurii Rutiere-S.A. desfăşoară activităţi industriale, de cercetare, de proiectare, de construcţii, de întreţinere, de învăţământ, etc. de asemenea, deţine în concesiune elementele infrastructurii autostrăzilor si drumurilor naţionale, pe care le administrează, exploatează, întreţine și repară.

C.N.A.I.R-S.A. are în structura sa urmatoarele unitati si subunitati:

 • C.N.A.I.R. SA – Central;
 • 7 subunitati, fara personalitate juridica, denumite Directii Regionale de Drumuri si Poduri situate în : Bucuresti, Craiova, Iasi, Cluj, Timisoara, Constanta , Brasov;
 • un Centru De Studii Tehnice, Rutiere si Informatice (CESTRIN). CESTRIN este organismul tehnic al C.N.A.I.R. S.A.;
 • 45 de Sectii de Drumuri Nationale;
 • 318 districte.

 


Program de functionare C.N.A.I.R. SA conform art. 52 alin. (1) din CCM nr. 196/02.06.2014

C.N.A.I.R. S.A. Central, C.E.S.T.R.I.N.

Luni - Joi de la ora 8:00 - la ora 16:30

Vineri de la ora 8:00 - la ora 14:00

D.R.D.P. 1-7, S.D.N.

Luni - Vineri de la ora 7:30 - la ora 15:30

Districte si formatii de lucru

Luni - Vineri de la ora 7:30 - la ora 16:00