---

Eşti aici

 • Ce este Master Planul General de Transport - MPGT?
 • document strategic integrat care stă la baza planificării investiţiilor în transporturi pentru perioada 2014-2030;
 • document mandatoriu,  conform căruia vor putea fi accesate fondurile structurale pentru transporturi aferente perioadei 2014-2020;
 •  instrument de modelare în transporturi – a fost elaborat un Model Naţional de Transport (MNT) multimodal pentru testarea şi selecţia proiectelor.

 

 • Obiectivul general al MPGT
 • asigurarea condiţiilor pentru a realiza un sistem de transport eficient, durabil, flexibil, sigur, echilibrat între modurile de transport, în armonie cu mediul şi în conectivitate cu reţelele transeuropene de transport - precondiţii esenţiale pentru dezvoltarea economică a ţării.

 

 • Cum s- a ajuns la forma finală adoptată prin HG nr. 666/2016?

Instrumentele utilizate:

 1. Analiza diferenţelor între viteza ţintă şi viteza actuală de pe reţeaua natională (timpii de întârziere în trafic);
 2. Analiza de accesibilitate naţională şi internaţională;
 3. Analiza cererii de transport între principalele regiuni ale ţării;
 4. Condiţia tehnică a suprafeţelor de rulare (furnizată de CESTRIN);
 5. Analiza celor mai mari volume de trafic de tranzit prin oraşele cu peste 10.000 locuitori;
 6. Identificarea punctelor cu risc mare de accidente (blackspots).

 

Analizele au fost realizate cu ajutorul Modelului Naţional de Transport à s-au putut defini obiective specifice măsurabile à se va putea verifica îndeplinirea lor prin intervenţiile propuse.