---

Eşti aici

  Autostrada Bucuresti - Constanta

Proiectare Si Executie Autostrada Medgidia- Constanta

km 170+750-km 201+570

 

Acte aditionale

Actul Aditional nr. 1 -  D.J. 119/25.05.2009 -  Modificarea art.8.1 din Conditiile de Generale de Contract prin schimbarea perioadei de notificare privind Ordinul de Incepere a Lucrarilor din 42 de zile in 87 de zile de la Scrisoarea de Acceptare.

Actul Aditional nr. 2 - D.J. 164/28.07.2009 -  Nominalizarea conturilor bancare in care se vor face platile contractului si desemnarea reprezentantului fiscal in Romania.

Actul Aditional nr. 3 - nr. D.J. 168/06.08.2009 Modificarea art.1 din Actul Aditional nr. 2, respectiv modificarea conturilor bancare in care se vor face platile contractului.

Actul Aditional nr. 4 - nr. D.J. 42/19.02.2010 - Amendarea Anexei 1 la Anexa la Oferta prin inlocuirea indicilor privind Formula de Ajustare a Costurilor in Moneda Locala (RON) avand la baza CAEN Rev.1 cu Indicii privind Formula de Ajustare a Costurilor in Moneda Locala (RON) utilizand CAEN Rev. 2 ca urmare a intrarii in vigoare a Ordinului nr. 337/2007 pentru actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN.

Actul Aditional nr. 5 - 92/17837/21.04.2010 -  Amendarea art. 2 din Actul Aditional nr. 3, respectiv modificarea conturilor bancare in care se vor face platile contractului.

Actul Aditional nr. 6 - 92/24067/27.05.2010 - Renuntarea de catre Contractor la solicitarea de plati in avans si diminuarea valorii minime a Certificatelor interimare de plata la cuantumul de 8 milioane lei pana la acordarea posesiei catre Contractor asupra 75% din terenuri, dupa aceasta data redevenind aplicabila valoarea minima de 5% a Certificatelor interimare de plata, precum si actualizarea Graficului de plati.

Actul Aditional nr. 7 - 92/53041/04.11.2010 - Includerea serviciilor de informare si publicitate cu privire la asistenta financiara nerambursabila asigurata din fonduri publice in valoare de 100.000 lei, evidentiata distinct in Graficul de plati cu incadrarea in Valoarea Acceptata a Contractului de Proiectare si Executie a tronsonului de autostrada Cernavoda-Medgidia dar si in  plafonul de finantare din Contractul de Finantare.

Actul Aditional nr. 8 - 92/53062/04.11.2010 - Acordarea unui avans in suma de 15.400.000 lei fara TVA din Fondul de Coeziune.

Actul Aditional nr. 9 - 92/69286/22.10.2012 - Revizuirea Graficului de Plati din Contract ca urmare a modificarillor intervenite in nodul rutier valea Dacilor, reproiectat in totalitate la nivel de Proiect Tehnic fata de prevederile Studiului de Fezabilitate  intocmit de catre Louis Berger.

Actul Aditional nr. 10 – 92/10873/19.02.2013 – Includerea in Graficul de Plati la Contract a sumei de 202.407,79 lei privind plata Comisiei de Adjudecarea Disputelor

 

Dreptul de acces pe santier si posesia santierului: 

15.06.2009

1. Terenuri proprietate publica:

- 16 octombrie 2009 cu adresa CNADNR nr. 92/45570 pentru suprafata de 702 mp;

- 01 aprilie 2010  cu adresa CNADNR nr. 92/14954 pentru suprafata de 22.533 mp;

- 21 aprilie 2010  cu adresa CNADNR nr. 92/17736 pentru suprafata de 8.359,74 mp;

- 22 decembrie 2010  cu adresa CNADNR nr. 92/62651 pentru suprafata de 4.521,00 mp;

2. Terenuri proprietate privata:

Hotararea de Guvern nr. 415/2010:

- 03 septembrie 2010 pentru terenurile aferente HG 415/2010, cu adresa CNADNR nr. 92/41228 pentru suprafata de 211.950 mp;

- 16 septembrie 2010 pentru terenurile aferente HG 415/2010, cu adresa CNADNR nr. 92/43433 pentru suprafata de  216.636 mp;

- 26 octombrie 2010 pentru terenurile aferente HG 415/2010, cu adresa CNADNR nr. 92/50847 pentru suprafata de 236.571 mp;

- 02 decembrie 2010 pentru terenurile aferente HG 415/2010, cu adresa CNADNR nr. 92/58742 pentru suprafata de 184.319 mp;

- 07 decembrie 2010 pentru terenurile aferente HG 415/2010cu adresa CNADNR nr. 92/59347 pentru suprafata de  217.413 mp;

- 16 decembrie 2010 pentru terenurile aferente HG 415/2010 cu adresa CNADNR nr. 92/61437 pentru suprafata de 149.720 mp;

Hotararea de Guvern  nr. 200/2011 pentru completarea HG 415/2010:

- 19 mai 2011 pentru terenurile aferente HG 200/2011, cu adresa CNADNR  nr. 92/27939 pentru suprafata de teren de 1.120.164 mp;

Hotararea de Guvern nr. 791/2011 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la HG 415/2010:

- 29 noiembrie 2011 pentru terenurile aferente HG 791/2011, cu adresa CNADNR  nr. 92/70382 pentru suprafata de teren de 245.018 mp.

 

Acordul de mediu

Acordul de Mediu  nr. 15/31.05.2006 o fost revizuit  de catre Agentia pentru Protectia Mediului Constanta in data de 17.05.2011

 

Autorizatia de construire

  1. Autorizatia de Construire nr. 020/07.10.2009
  2. Autorizatia de Construire nr. 015/07182/27.04.2010
  3. Autorizatia de construire nr. 023/09951/14.06.2010
  4. Autorizatia de construire nr. 026/10747/30.06.2010
  5. Autorizatia de construire nr. 029/11760/16.07.2010
  6. Autorizatia de construire nr. 033/13057/10.08.2010
  7. Autorizatia de Construire nr. 004/5420/02.02.2011
  8. Autorizatia de Construire nr. 005/5421/07.02.2011
  9. Autorizatia de Construire nr. 047/25.08.2011
  10. Autorizatie de Construire nr. 006/25.02.2011

 

Contract de supervizare

Data semnarii contractului de Supervizare: 14.12.2010

Data de incepere a Supervizarii: 29.12.2010

Fisa Tehnica
Antreprenor:
JV ASTALDI S.p.A&MAX BÖGL
Valoarea Contractului:
596.256.403,79 lei fara TVA
Lungime:
30.82 km
Localizare:
Judetul Constanta
Perioada Executie:
90 zile pentru realizarea Proiectului Tehnic, pana la 01.12.2009
 
730 zile pentru executia Lucrarilor, pana la 04.06.2011
Perioada de Garantie:
24 luni
Data de Incepere a Lucrarilor:
04.06.2009
Proiectul Tehnic:

In data de 25.08.2009 a fost avizat prin documentul de avizare nr. 3419/25.08.2009

Data de Finalizare:
Receptie la Terminarea Lucrarilor 28.11.2012; Receptie Finala 08.12.2015
Stadiul actual
Receptie la terminarea lucrarilor a avut loc in data de 28.11.2012
Contract Supervizare
Inginer:
ASOCIEREA S.C. SEARCH CORPORATION SRL/S.C. TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA SRL
Valoarea Contractului:
7.488.883,66 lei fara TVA
Galerie Foto