---

Eşti aici

  Variante de Ocolire

 

 

Proiectare si executie Varianta de Ocolire Arad

 

Acte adiționale

 

 1. Actul Aditional nr. 1/01.03.2010  - Amendarea Anexei 1 la Oferta prin inlocuirea indicilor privind Formula de Ajustare a Costurilor in Moneda Locala (RON) avand ca baza CAEN Rev.1 cu Indicii privind Formula de Ajustare a Costurilor in Moneda Locala (Ron) utilizand CAEN Rev. 2, ca urmare a intrarii in vigoare a Ordinului nr. 337/2007 pentru actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN;
 2. Actul Aditonal nr. 2/09.11.2010 - Fixarea valorii pentru plata avansului, in conformitate cu legislatia (Decizia Comisiei Europene C(2010) 7206 din 19/10/2010 Decizia Guvernului nr. 874 din 31/08/2010 si Legea 500/2002);
 3. Actul Aditonal nr. 3/15.09.2011 - Schimbarea numelui asocierii din JV FCC Construccion/Porr Technobau und Umwelt Aktiengesellschaft in JV FCC Construccion/Porr Bau Gmbh incepand cu data de 11 iunie 2011.Cresterea pretului Contractului cu suma de 714.705,80 Lei fara TVA in vederea introducerii liniei bugetare aferente membrului DAB in Graficul de Plati.
 4. Actul Aditonal nr. 4/14.02.2012 - Agrement de amanare a disputei si de incercare spre rezolvare pe cale amiabila;
 5. Actul Aditonal nr. 5 /30.01.2013 - Agrement de amanare a disputei si de incercare spre rezolvare pe cale amiabila; Prelungire perioada stipulata in Actul Aditional nr.4.
 6. Actul Aditonal nr. 6 /27.05.2013 - Perioada de terminare a executiei lucrarilor este extinsa cu 556 zile, respectiv pana la 30.10.2012. Agreerea prevederilor Ordinelor de Variatie nr. 1 si nr.2.
 7. Ordin de Variatie nr. 1/ 05.06.2013Lucrari de identificare munitii si deminare, lucrari suplimentare pentru relocare utilitati, neprevazute si articole generale;Urmare negocierilor purtate intre Parti, valoarea OV nr.1: a fost redusa de la 16.160.946,63 lei la 10.926.171,13 lei. 
 8. Ordin de Variatie nr. 2/ 05.06.2013. Lucrari neprevazute de consolidare (vibrocompactare in adancime, lucrari de imbunatatire a terasamentelor cu lianti hidraulici, lucrari de consolidare a terenului cu  piatra bruta) ;Urmare negocierilor purtate intre Parti, valoarea OV nr.2: a fost redusa de la 19.045.052,92 lei la 17.436.500,68 lei.

 

Sub-proiectant

PROINTEC S.A. in oferta, Consitrans SRL aprobat dupa renuntarea la proictantul initial

 

Dreptul de Acces pe Santier si posesia Santierului: 

 • In conformitate cu prevederile Contractului (Conform Memorandumului de Clarificari al Contractului) posesia santierului trebuia acordata de catre Beneficiar la data de 15 iunie 2009
 • 22 iunie 2009 (93/11782) pentru terenurile aferente HG 214/04.03.2009 modificata de HG 624/20.05.2009; plata terenurilor fiind efectuata la data de 18 iunie 2009; Suprafata de teren expropriata 462.227 m2;
 • 09 iulie 2009 (93/13163) pentru terenurile aferente HG 387/1.04.2009 in suprafata de 14.427 m2 si HG 1588/4.12.2009 in suprafata de 58.667 m2;
 • 01 octombrie 2009 (92/41739) pentru terenurile aferente HG 835/22.07.2009 in suprafata de 10.602 m2;
 • 09 noiembrie 2009 (92/50093) pentru terenurile aferente HG 873/29.07.2009 in suprafata de 43.214 m2;
 • 04 martie 2010 (92/9819) pentru terenurile aferente HG 1500/8.12.2009 in suprafata de 79.166 m2; plata terenurilor fiind efectuata la data de 24 februarie 2010;
 • 01 iulie 2010 (92/30251) pentru terenurile aferente conventiei nr.3628/21.06.2010 (DRDP Timisoara/ASAS) in suprafata de 160.324 m2; Legea 231/5.12.2011;
 • 10 februarie 2011 (92/7231) pentru terenurile aferente HG 1500/2009 in suprafata de 35.950 m2.

 

Acordul de mediu

Acordul de Mediu a fost emis in data de 4.08.2009, pentru autostrada Nadlac-Arad-Timisoara-Lugoj, in baza solicitarilor CNADNR.
Acordul de Mediu nr. 4/04.08.2009 a fost revizuit in data de 25.06.2012. 

 

Autorizatie de Construire

- km 6+850 - km 12+250 - Autorizatia de Construire nr. 016/07867/ 10.05.2010 – cerere 29.04.2010/
- km 0+000 - km 4+565 - Autorizatia de Construire nr. 136/17622/03.11.2010 – cerere 28.10.2010
- km 4+565 - km 6+850 - Autorizatie de Construire nr. 033/23.06.2011 - cerere 02.06.2011
- km 0+000 – km 4+565 - Autorizatia de Construire nr. 034/29.06.2011 - cerere 07.06.2011
- km 0+000 – km 0+750 - Autorizatia de Construire nr. 20/20.04.2011 - cerere 06.04.2011

 

Contract supervizare

Durata contract: 120 luni si 18 zile

Data semnarii contractului: 28.02.2006

Data ordinului de incepere: 13.04.20006

Fisa Tehnica
Contract Lucrari:
Tip Fidic Galben: Proiectare si Executie
Antreprenor:
Asocierea JV FCC Construccion/ PORR Bau GmbH
Valoarea Contractului:
457.973.114,81 lei fara TVA, din care:
 
389.277.147,59 lei Fonduri Coeziune (85%)
 
68.695.967,22 lei Guvernul Romaniei (15%)
Lungime:
12,25 km
Localizare:
Judetul Arad
Perioada Executie:
730 zile
Perioada de Garantie:
730 zile
Data de Incepere a Lucrarilor:
24.04.2009
Proiectul Tehnic:

sectiunea 1 A –  12.08.2010 (aviz nr. 3697)

sectiunea 1 B – 16.03.2010 (aviz nr. 3555)

sectiunea 2 – 3.05.2011 (aviz nr. 3873)

solutie pasaje km 0+755, km 4+411, km 4+071, km 8+400, km 9+411 – 09.11.2010 (aviz nr. 3750)

 proiect tehnic ITS (inteligent transport System) – 12.05.2011 (aviz nr. 3901)

Data de Finalizare:
30.10.2012
Contract Supervizare
Inginer:
Asocierea Egis Route Scetauroute/Egis International S.A.
Valoarea Contractului:
12.183.876,65 euro (fara TVA)
Galerie Foto