---

Eşti aici

Masuri întreprinse de CNADNR pentru îmbunatatirea conditiilor de siguranta circulatiei 

Avand în vedere cresterea exponentiala a parcului de autovehicule raportat la o dezvoltare anevoioasa a infrastructurii rutiere, se constata ca pe drumurile nationale din Romania se înregistreaza o crestere alarmanta a numarului de accidente rutiere cu consecinte grave. Pentru a preîntampina o escaladare necontrolata a acestui fenomen, CNADNR a initiat o serie de masuri si initiative menite sa diminueze efectul negativ al cresterii numarului de victime pe reteaua de drumuri nationale din Romania. În acest context au fost sau sunt în curs de a fi implementate o serie de initiative si proiecte de siguranta circulatiei care au rolul de a diminua numarul de evenimente rutiere soldate cu victime si în acelasi timp sa constituie un model viabil pentru viitor, în politica de dezvoltare a infrastructurii drumurilor publice. 

In mod special dorim sa evidentiem faptul, demonstrat de experienta nationala si internationala, ca masurile cele mai eficiente de siguranta circulatiei implica restrictii fizice sau de reglementare a circulatiei, care afecteaza uneori mobilitatea si fluenta traficului, deoarece în conformitate cu conceptele din UE viata omului este valoarea cea mai importanta din societate.  

In Romania, unde nu exista o retea dezvoltata de autostrazi si unde educatia rutiera a utilizatorilor drumului nu este foarte bine definita, implementarea unor masuri foarte restrictive de siguranta traficului este anevoioasa, generand îndelungi discutii cu autoritatile locale si nu în ultimul rand cu participantii la trafic. Rolul specialistilor în siguranta circulatiei este de a identifica locatiile cu potential criminogen, de a stabili care sunt masurile cele mai potrivite a fi implementate, de a le explica si sustine, si nu în ultimul rand de a adapta respectivele masuri la conditiile locale ale mediului de trafic.

În acest sens proiectele si initiativele care au fost pana acum stabilite în strategiile de dezvoltare ale ministerului transporturilor si CNADNR au tinut cont de liniile directoare exprimate mai sus.

Putem spune ca o noua abordare în siguranta circulatiei a fost demarata începand cu anul 2000, cand în baza unor credite acordate de banca mondiala au fost implementate primele proiecte pilot de eliminare puncte periculoase. Pornind de la concluziile si experienta rezultata au rezultat noi proiecte si noi initiative care conduc la schimbarea mentalitatii si a abordarii sigurantei rutiere, dupa cum urmeaza:

Baza de date referitoare la trafic si accidente – constituie instrumentul de analiza statistica a accidentelor rutiere, în baza datelor furnizate de politia rutiera pe o perioada determinata de timp. Cu ajutorul analizelor tehnice asupra datelor statistice efectuate de specialistiii în siguranta circulatiei, pot fi lansate si identificate noi proiecte viabile pe aceasta tema sau poate fi validata eficienta masurilor implementate. 

Proiect pilot saftica - balotesti (dn1) – proiect specific de siguranta traficului, în care prin implementarea unor masuri specifice (separator fizic al sensurilor de circulatie, reamenajarea elementelor geometice ale curbelor, tratarea cu insula mediana a trecerilor pentru pietoni, constructia de trotuare, reamenajarea intersectiilor) s-a reusit ca numarul de accidente rutire sa scada cu peste 65% în raport cu perioada anterioara de implementare a acestui proiect.

Legea privind gestionarea sigurantei circulatiei pe infrastructura  rutiera  – legea nr. 265/2008 privind auditul de siguranta rutiera - "are scopul de a asigura si a creste gradul de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, de a preveni pierderea de vieti si vatamarea integritatii corporale a persoanelor, precum si evitarea producerii pagubelor materiale ca urmare a accidentelor de circulatie" precum si "prevederi referitoare la dobandirea si incetarea calitatii de auditr/inspector de siguranta rutiera, evaluarea de impact asupra sigurantei rutiere, auditul si inspectiile de siguranta rutiera, informatii privind cadrul institutional in domeniul gestionarii sigurantei rutiere, precum si sanctiunile care se vor aplica auditorilor/inspectorilor de siguranta rutiera" -  legea  a fost aprobata prin OG 6/29.01.2010.  Prevederile acesteia specifica ca toate proiectele noi de infrastructura rutiera vor trebui verificate de experti certificati in siguranta circulatiei. De asemenea prin aceasta lege se pun bazele unei noi institutii care va coordona activitatea de siguranta rutiera, prin înfiintarea unui institut de cercetare dezvoltare în siguranta circulatiei, care va trata pluridisciplinar aceasta disciplina în coordonarea ministerului transporturilor. CNADNR are în vedere considerarea problematicii de siguranta rutiera ca prioritate nationala si încearca sa impuna cadrul tehnic si legislativ prin promovarea de legi si reglementari de specialitate.  

Catalogul de masuri pentru siguranta circulatiei în satele liniare – reprezinta un ghid de masuri ilustrative si de principii de siguranta circulatiei, care poate fi utilizat atat de proiectantii de drumuri la întocmirea proiectelor, cat si de administratorii drumurilor publice la întocmirea temelor de proiectare. Manualul reuneste cele mai eficiente masuri de siguranta rutiera, în baza experientei practice nationale si internationale, acestea urmand a fi aplicate si în Romania. 

Campania parteneriala ,, stop accidentelor. Viata are prioritate”
CNADNR a fost unul din membrii activi în aceasta actiune finantand realizarea si montarea panourilor de informare rutiera cu sloganul campaniei, precum si prin realizarea unor spoturi video si audio cu caracter educativ si preventiv în domeniul sigurantei rutiere.

Vizite tehnice de informare la evenimente consacrate sigurantei rutiere în tara si strainatate în contextul integrarii Romaniei în Uniunea Europeana o serie de standarde si normative tehnice au fost preluate, implementarea acestora necesitand o informare temeinica, pentru a evita viitoare disfunctionalitati în executia unor lucrari de infrastructura. 
Cateva exemple concrete - noile tipuri de parapeti metalici testati la lovire si sitemele de amortizoare de soc la autostrazi (în conformitate cu prevederile sr en 1317/1,2,3,4,5), software pentru simulari de trafic, noi utilaje pentru stergerea marcajelor rutiere cu apa sub presiune, semafoare inteligente cu camera video, noi tehnologii de executie a indicatoarelor rutiere fara rosturi de lucru, etc. În acest sens specialistii de siguranta circulatiei din CNADNR au întalniri regulate si deplasari la evenimentele cu caracter tehnic din tara si strainatate.

Avand în vedere experienta dobandita în numeroasele activitati profesionale si proiecte, precum si liniile de finantare acordate în urma solicitarilor CNADNR, de la Uniunea Europeana în cadrul programelor phare, precum si programului operational de transport 2007-2013, axa prioritara 3, domeniul major de interventie 3.2 - îmbunatatirea sigurantei traficului, sunt în curs de desfasurare o serie de noi proiecte de siguranta circulatiei ce urmeaza a fi implementate pana în anul 2013.
 

Toate aceste demersuri conjugate, care sunt deja în buna parte finalizate sau în curs de finalizare, împreuna cu activitatea curenta de siguranta circulatiei din cadrul lucrarilor de întretinere nu vor avea efectul scontat decat cu sprjinul societatii civile si cu aportul neconditionat al autoritatilor implicate în siguranta circulatiei. Dezvoltarea viitoare a retelei de autostrazi este un factor cheie al succesului masurilor de siguranta rutiera pe drumurile nationale, pentru ca numai prin crearea unor variante alternative pentru acestea, siguranta rutiera va capata noi valente educationale si civice, care nu vor mai veni în contradictie cu limitarea mobilitatii participantilor la trafic.